DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Informace pro subjekty delegující členy a náhradníky do okrskových volebních komisí

Dle § 18 odst. 2 z.č. 275/2012 Sb. O volbě prezidenta republiky, může jednoho člena a jednoho náhradníka nejpozději do středy dne 14. prosince 2022 do 16:00 hodin (lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání) do okrskové volební komise delegovat občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi (v listinné nebo elektronické podobě).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu a dále jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popř. jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

Seznam může obsahovat i údaj, do jaké okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni, pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Pro snadnější kontakt s takto delegovanými členy a náhradníky žádáme v seznamu uvést také telefonní kontakt, a e-mail adresu (pokud mají) na tyto osoby.

První zasedání okrskových volebních komisí se koná ve středu dne 21. prosince 2022 v době od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v ul. Na Valech v Litoměřicích.

Přílohy:

 Formulář pro delegování členů do volebních komisí (.xlsx)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu