Přehled skládek pro likvidaci odpadů z domácností

Přehled skládek pro likvidaci odpadů z domácností

Sběrný dvůr – Želetice 32 – proti čerpací stanici Benzina

Zde mohou občané trvale bydlící v Litoměřicích odkládat veškeré odpady, včetně nebezpečných. Sběrný dvůr zajišťuje rovněž zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení (lednice, vysavače, vrtačky, televizory atd.). Tyto služby jsou pro občany trvale bydlící poskytovány zdarma.

Provozní doba:

Po – Čt

7,00 – 16,00 hod.

7,00 – 15,00 hod.

So

8,00 – 12,00 hod.

Informace na telefonu: 602 185 626

Kovošrot Group cz a.s. - provoz Želetice 32

Zařízení je určeno pro sběr, výkup, úpravu, soustřeďování železných i neželezných kovů, papíru, plastů, sběr, výkup a soustřeďování nebezpečných odpadů

Výkup je řízen cenami Kovošrotu Group.

Provozní doba:

Po – Čt

7,00 – 16,00 hod.

7,00 – 15,00 hod.

So

8,00 – 12,00 hod.

Informace na telefonu: 602 185 626

BEC odpady – převzetí odpadů pro nesmluvní partnery – občany.

(Ltm - Mlékojedy – Prosmyky – Prosmycká 2/88).

Zařízení je určeno pro odběr veškerých odpadů zha úplatu ( nebezpečné odpady, ostatní odpady, objemné, stavební a demoliční odpady), druhotné suroviny (papírové, plastové, skleněné obaly). Zpětný odběr elektrozařízení (lednice, vysavače, vrtačky, televizory, počítače atd.).
Prodej zboží (klinik boxy, sběrné nádoby).
Ceny jsou určovány podle druhu a množství po dohodě s obchodním oddělením.

Provozní doba:
Po – Pá 7,00 – 15,30 hod.

Informace: 416 532 697, 416 724 123

TSM – Ltm – sběrný dvůr Třeboutice

(Ltm – Třeboutice – před místní tabulí odbočka doleva s označením skládka)

Zařízení slouží především pro odběr stavebních a demoličních odpadů.

Beton dle kusovitosti

ceny se řídí aktuálními potřebami TS Litoměřice

Cihly

Tašky a keramické výrobky

Směs – beton, cihla, taška

Zemina a kamení

Provozní doba:

1. 4. - 31. 10.

6,30 – 15,00 hod.

1. 11. - 31. 3.

7,00 – 15,30 hod.

Informace na telefonu: 725 078 889 a 602 195 152

Skládka Úpohlavy

(Ltm – Nové Kopisty – Keblice – Siřejovice, ukazatel skládka Úpohlavy)

Ceny stavebních a demoličních odpadů

Beton

445,- Kč/t

Cihly

100,- Kč/t

Tašky

100,- Kč/t

Směs – taška, beton, cihla

265,- Kč/t

Hlína

100,- Kč/t

Zemina a kamení

165,- Kč/t

Demoliční odpad (všehochuť)

445,- Kč/t

Bytová jádra

1.075,- Kč/t

Provozní doba:
Po – Pá 7,00 – 15,00 hod.

Informace na telefonu: 416 532 483

NAHORU