Válečné hroby a pietní místa

Městský úřad Litoměřice

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Veřejná vyhláška

Obsah dokumentu:Válečné hroby a pietní místa

Vedením evidence válečných hrobů jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR. Údaje těchto orgánů veřejné správy jsou shromažďovány a postupně doplňovány.

Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností Litoměřice provádí tuto evidenci a informuje příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů, které vede v evidenci,

Městský úřad Litoměřice,
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
pracovník odboru - referent pro státní s právu památkové péče
mgr.Jana Stojanovová, mobil je 734 783 318, mail jana [DOT] stojanovova [AT] litomerice [DOT] cz

Uvítáme zájemce, kteří mají informace o hrobech a pietních místech, které nejsou v evidenci uvedeny, pokud se s námi spojí a informace nám laskavě poskytnou.

  • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
  • Pomůcka k zákonu č. 122/2004 Sb.
  • Pomůcka k zákonu č. 122/2004 Sb. – vzory žádostí
  • Evidence vál. hrobů a pietních míst je zpřístupněna pro veřejnost na stránkách MO na webové adrese: www.valecnehroby.army.cz
  • Válečné hroby na facebooku na adrese: http://www.facebook.com/valecnehroby
Vyvěšeno

Od: 9.5.2012

NAHORU