Mateřské školy v Litoměřicích

 

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace

Ředitelka subjektu: Mgr. Monika Mejtová

Adresa ředitelství: Masarykova 30, 412 01 Litoměřice

Tel. 416 738 804

e-mail: info@skolky-ltm.cz

Webová stránka: www.skolky-ltm.cz

 

Pracoviště:

Mateřská škola, Eliášova 1, Litoměřice

Vedoucí učitelka : Heidi Petrovičová

Adresa: Mateřská škola „PALETKA“, Eliášova 1, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Paletka na planetě Zemi.

Rozšířený ekologický a výtvarný program, logopedická poradna, seznamování dětí s anglickým jazykem, předplavecký výcvik, keramika. 3 třídy pro děti podle věku, třída pro děti s odkladem školní docházky

tel. 416 731 782, provolba 24

e-mail:eliasova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Vančurova 2, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Radka Dvořáková

Adresa: Mateřská škola „MAŠINKA“, Nerudova 4, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Svět dětí - hrajeme si celý rok.

Rozšířený tělesný a výtvarný program, turistické vycházky,logopedická péče. 2 třídy sourozenecké třídy. 

tel. 416 741 628

e-mail: vancurova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Stránského 1710/3a, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Jindra Kontrová

Adresa: Mateřská škola „KAMARÁD“, Stránského 1710/3a, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Křížem, krážem letem, pohádkovým světem.

3 třídy z nich jedna speciální logopedická s poradnou. Alternativní projekt:  ZAČÍT SPOLU, seznamování dětí s anglickým jazykem, hra na flétnu, plavání, bruslení, jóga, ekologický program.

tel. 416 735 034

e-mail: stranskeho@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Baarova 2, Litoměřice

Vedoucí učitelka : Romana Najmanová

Adresa: Mateřská škola „DELFÍNEK“, Baarova 374/2, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Delfín - zdravotně pohybový program.

Zdravotně pohybová průprava, koupání a saunování přímo v budově školy, logopedická poradna, dětská jóga, seznamování s anglickým jazykem. 4 třídy pro děti podle věku.

tel. 416 731 116 - 7

e-mail: baarova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Alšova 33, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Taťána Suchánková

Adresa: Mateřská škola „SLUNÍČKO“, Alšova 86/33, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Pojďte si hrát se sluníčkem.

3 třídy z nich jedna speciální logopedická. Prodloužený provoz do 17.00 hodin,seznamování dětí s anglickým jazykem, hra na flétnu.

tel. 416 731 031

e-mail: alsova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Mládežnická 17, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Brutovská

Adresa: Mateřská škola „LIPOVÁ“, Mládežnická 1751/17, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Cestování se zvířátky.

Ekologický program, logopedická prevence a poradna, plavání, bruslení, pěvecký sbor Kuřátka. 3 třídy pro děti podle věku.

tel. 416 732 550

e-mail: mladeznicka@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Revoluční 1845/30, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Bc. Ivana Uličná

Adresa: Mateřská škola „BERUŠKA“, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Všichni za jeden provaz.

Logopedická péče, bazén, sauna, pohybově relaxační kroužek, pěvecký sbor Kuřátka,spolupráce s centrem pro postižené děti Srdíčko. 3 třídy z nich 2 speciální pro děti mentálně postižené a děti s kombinovanými vadami.

tel. 416 742 418

e-mail:revolucni@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Plešivecká 1867/17, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Jana Podzemská

Adresa: Mateřská škola „POHÁDKA“, Plešivecká 1867/17, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Půjdem spolu do pohádky, půjdem tam a zase zpátky.

4 třídy pro děti různého věku, z nich jedna speciální logopedická. Práce podle projektu Zdravá MŠ se zaměřením na cvičení, bruslení, plavání a turistiku, taneční kroužek, logopedické poradenství, keramika,seznamování dětí s anglickým jazykem, grafomotorika.

tel. 416 741 797

e-mail:plesivecka@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Masarykova 30, Litoměřice

Vedoucí učitelka : Olga Kubínová

Adresa: Mateřská škola „KYTIČKA“, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Putování s „Kytičkou“.

Rozšířený výtvarný a hudební program, logopedická poradna, seznamování dětí s anglickým a německým jazykem, třída se sportovním zaměřením. 4 smíšené sourozenecké třídy

tel. 416 732 333

e-mail:masarykova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Ladova 1, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Renata Šurovská

Adresa: Mateřská škola, „SEDMIKRÁSKA“ Ladova 428/1, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Ruku v ruce s přírodou po celý rok

Ekologické zaměření,  logopedické poradny, keramika, předplavecký kurs. 4 třídy podle věku

tel. 416 741 544

e-mail:ladova1@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Ladova 3, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Mgr. Marcela Benešová

Adresa: Mateřská škola, „VĚTRNÍK“ Ladova 428/3, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: sportovní zaměření

tel.: 416 534 487

e-mail: ladova431@skolky-ltm.cz

 

NAHORU