Oznámení o pořádání tomboly

Městský úřad Litoměřice

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Veřejná vyhláška

Obsah dokumentu:  Oznámení o pořádání tomboly

Na základě usnesení č. 30/2/2012 ze dne 17.1.2012 bylo RM schváleno v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, upuštění od povinnosti podávat žádost o povolení tomboly pro pořadatele plesů. Pořadatelé akci pouze oznámí na předepsaném formuláři. Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče bude kontrolovat podmínky provozování tomboly.

Vyvěšeno

Od: 24.1.2012

Do: neurčito

Zveřejnila: Gabriela Sendlaiová

 

Oznámení o pořádání tomboly

NAHORU