Jak nastartovat inovace ve firmách 2020

Jak nastartovat inovace ve firmách #3

Inovační centrum Ústeckého kraje společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a agenturou CzechInvest Vás srdečně zvou k návštěvě třetího ročníku akce Jak nastartovat inovace ve firmách. Koná se v úterý 28. ledna 2020 od 9.00 h. v zasedací místnosti 1.14 rektorátu UJEP v Ústí nad Labem. Jak inovují lídři? Nabídneme úspěšné příklady inovací ve firmách, tentokrát se zaměřením na spolupráci s výzkumnými organizacemi. Představíme vybrané laboratoře a přístroje v regionu, které jsou k dispozici pro firmy a o nichž jste možná ani netušili, i možnosti financování inovací. Účast je po REGISTRACI zdarma. Občertsvení zajištěno.

PROGRAM (bude zpřesňován)

08:30 - 09:00  Registrace

09:00 - 10:10  Praxe firem, které úspěšně navázaly spolupráci s výzkumem

10:10 - 10:30  Nástroje a finance pro podporu spolupráce firem a výzkumu

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15  Prezentace přístrojů a laboratoří výzkumných organizací ÚK *

12:15 - 14:00  Snack, networking, navazování spolupráce * Představené laboratoře a přístroje z UJEP si budete moci prohlédnout druhý den 29. 1. na Dni otevřených dveří UJEP.

Odkaz: https://icuk.cz/eventy/jak-nastartovat-inovace-ve-firmach-3/

Zpracoval: Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Vyvěsil: Ing. Jan Adámek

 

NAHORU