Tiskové prohlášení petičního výboru - zachování Nemocnice Litoměřice a.s. ve 100%ním vlastnictví města Litoměřice

Tiskové prohlášení petičního výboru

Požadavek zachování Nemocnice Litoměřice, a.s. ve stoprocentním vlastnictví města Litoměřice

 

Zpracoval: petiční výbor
Vyvěsil: Eva Chrudimská

 Přílohy:
prohlášení (.pdf)

NAHORU