Podpora drobných živnostníků podnikajících ve venkovském prostředí

 

Zpracoval: Národní síť místních akčních skupin ČR
Vyvěsil: Ing. Jan Adámek

 Přílohy:
TZ drobní podnikatelé (.pdf)

NAHORU