Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v Litoměřicích pro šk. rok 2019/2020

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v Litoměřicích pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS
žáků do 1. tříd Základních škol v Litoměřicích pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech
23. a 24. dubna 2019 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd vyhlašuje:

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
„Ekoškola“
Systematicky rozvíjíme ekologickou a etickou výchovu, podporujeme technické vzdělávání – moderní způsoby výuky,
aktivity v přírodě, rozmanité zájmové vzdělávání, kontakty se žáky zahraničních škol.
Den otevřených dveří – 4. dubna 2019 od 8.00 – 17.00 hod.
Rezervace konkrétního času k zápisu je možná na tel. č. 416 732 802
www.skolanavalech.cz, fb: Základka Na Valech Litoměřice
Mgr. Petr Klupák

ředitel

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
Božena - harmonická škola
Celkový rozvoj osobnosti žáka, rozšířené vyučování estetických předmětů a jazyků (s rodilým mluvčím).
K zápisu je možno se telefonicky nebo e-mailem objednat na konkrétní čas.
Dny otevřených dveří - 21. března a 11. dubna 2019 od 8.00 -17.00 hod.
www.skolabn.cz
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D
ředitel
 
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Bilingvní výuka pěti předmětů v anglickém jazyce, v pěti hodinách týdně rodilým mluvčím, zakončená mezinárodním certifikátem.
"BRITISH COUNCIL PARTNER INSTITUTION"
ERASMUS
Možnost elektronické registrace k zápisu na webových stránkách školy
www.masarykovazs.eu
fb:Masarykovazs

Mgr. Karel Kynzl
ředitel

 
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
S rozšířenou výukou anglického a německého jazyka ve spolupráci s rodilými mluvčími
a pravidelnými návštěvami našich partnerských škol v zahraničí.
Domluvit si předem dobu zápisu je možné osobně nebo telefonicky na tel.č. 416 574 920-1
Den otevřených dveří - 9. dubna 2019 od 8.00 – 17.00 hod.
www.ustadionu.cz
Mgr. Milan Sluka
ředitel
 
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 – ZDRAVÁ ŠKOLA
Demokratická škola se zaměřením na rozvoj technických dovedností a kvalitním sportovním zázemím.
V rámci výuky využíváme metody kritického myšlení, spolupráce s rodilým mluvčím, projekt „Atletika pro děti“ a široká zájmová činnost.
Den otevřených dveří – 4. dubna 2019 od 8.00 – 16.00 hod.
www.zshavlickova.cz
Mgr. Blanka Ježková
ředitelka
 
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Všeobecné zaměření ZŠ, s možností rozšířené výuky tělesné výchovy a širokého výběru
zájmových činností v oblasti jazyků, výpočetní techniky, výtvarné výchovy a sportu.
Den otevřených dveří – 11. dubna 2019 od 8.00 – 17.00 hod.
www.zsladovaltm.cz
Mgr. Václav Červín
ředitel
 

Do 1. tříd základních škol se zapisují děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku. Na přání rodičů se zapíší také děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2019. O jejich přijetí rozhodne ředitel ZŠ na základě posouzení pedagogicko-psychologické poradny, o které musí rodiče sami požádat.
!!!!! K zápisu je nutno předložit rodný list dítěte !!!!!

Ve dnech 23. a 24. dubna 2019 od 14.00 hod. do 17.00 hod. vyhlašuje zápis do 1. třídy také:
 
LINGUA UNIVERSAL – Zdravá škola
soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, Litoměřice
Škola s certifikátem „Rodiče vítáni“. Rodinná škola, malé počty žáků ve třídách, respektování individuality dítěte. Výuka anglického a německého jazyka od 1. třídy, rodilý mluvčí na hodiny konverzace. Možnost získání mezinárodního certifikátu v anglickém jazyce. Zkouškové centrum Goethe institutu – certifikát v německém jazyce. Logopedická poradna.
Den otevřených dveří – 26. března 2019 od 8.00 – 17.00 hod.
www.zslingua.cz
Ing. Blanka Ježková
ředitelka

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Příloha - plakát (.pdf)

NAHORU