Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v Litoměřicích pro šk. rok 2018/2019

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v Litoměřicích pro školní rok 2018/2019

ZÁPIS
žáků do 1. tříd Základních škol v Litoměřicích pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech
24. a 25. dubna 2018 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd vyhlašuje:

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
„Ekoškola“
Systematicky rozvíjíme ekologickou a etickou výchovu, podporujeme technické vzdělávání – moderní způsoby výuky,
aktivity v přírodě, rozmanité zájmové vzdělávání, kontakty se žáky zahraničních škol.
Den otevřených dveří – 10. dubna 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
www.skolanavalech.cz, fb: Základka Na Valech Litoměřice

Mgr. Petr Klupák
ředitel

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
Božena - harmonická škola
Celkový rozvoj osobnosti žáka, rozšířené vyučování estetických předmětů a jazyků (s rodilým mluvčím).
K zápisu je možno se telefonicky nebo e-mailem objednat na konkrétní čas.
Den otevřených dveří - 15. března 2018 od 8.00 -17.00 hod.
www.skolabn.cz
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D
ředitel

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Výuka čtyř předmětů v anglickém jazyce rodilým mluvčím, zakončená mezinárodním certifikátem.
"BRITISH COUNCIL PARTNER INSTITUTION"
Možnost elektronické registrace k zápisu na webových stránkách školy
www.masarykovazs.eu
fb:Masarykovazs
Mgr. Karel Kynzl
ředitel

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
S rozšířenou výukou anglického a německého jazyka ve spolupráci s rodilými mluvčími
a pravidelnými návštěvami našich partnerských škol v zahraničí.
Domluvit si předem dobu zápisu je možné osobně nebo telefonicky na tel.č. 416 574 920-1
Den otevřených dveří - 17. dubna 2018 od 8.00 – 16.30 hod.
www.ustadionu.cz
Mgr. Milan Sluka
ředitel

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 – ZDRAVÁ ŠKOLA
Škola se zaměřením na rozvoj technických dovedností a kvalitním sportovním zázemím.
Spolupráce s rodilým mluvčím, široká nabídka zájmové činnosti, zapojení do projektu „Atletika pro děti“.
Den otevřených dveří – 12. dubna 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
www.zshavlickova.cz
Mgr. Blanka Ježková
ředitelka

Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Všeobecné zaměření ZŠ, s možností rozšířené výuky tělesné výchovy a širokého výběru
zájmových činností v oblasti jazyků, výpočetní techniky, výtvarné výchovy a sportu.
Den otevřených dveří – 15. března 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
www.zsladovaltm.cz
Mgr. Václav Červín
ředitel

Do 1. tříd základních škol se zapisují děti, které do 31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku. Na přání rodičů se zapíší také děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2018. O jejich přijetí rozhodne ředitel ZŠ na základě posouzení pedagogicko-psychologické poradny, o které musí rodiče sami požádat.
!!!!! K zápisu je nutno předložit rodný list dítěte !!!!!

 

Ve dnech 24. a 25. dubna 2018 od 14.00 hod. do 17.00 hod. vyhlašuje zápis do 1. třídy také:

LINGUA UNIVERSAL – Zdravá škola
soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, Litoměřice
Škola s certifikátem „Rodiče vítáni“. Rodinná škola, malé počty žáků ve třídách, respektování individuality dítěte. Výuka anglického a německého jazyka od 1. třídy, rodilý mluvčí na hodiny konverzace. Možnost získání mezinárodního certifikátu v anglickém jazyce. Zkouškové centrum Goethe institutu – certifikát v německém jazyce. Logopedická poradna.
Den otevřených dveří – 13. března 2018 od 8.00 – 16.30 hod.
www.zslingua.cz

Ing. Blanka Ježková
ředitelka

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Příloha - plakát (.pdf)

NAHORU