Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli 2015-2020

Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli 2015-2020

Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli vznikl jako koncepční nástroj podpory spolupráce mezi Městem a podnikateli v Litoměřicích. Byl sestaven na základě „Souhrnné zprávy“ z Podnikatelského fóra ze dne 26. 5. 2015, kterého se zúčastnili zástupci místních podnikatelů, vedení města a pracovníci Městského úřadu Litoměřice.

Akční plán rozpracovává výstupy z podnikatelského fóra a konkretizuje opatření a časový horizont, v jakém se předpokládá naplňování uvedených aktivit. Akční plán je členěn na aktivity probíhající a aktivity plánované podle jednotlivých let. 

Tento dokument se stává součástí procesu strategického plánování rozvoje města a jako takový je rovněž podkladem pro tvorbu Akčních plánů Strategického plánu rozvoje města (SPRM).  Naplňování jeho aktivit bude každoročně monitorováno pomocí indikátorů SPRM. 

 

Zpracoval: Ing. Veronika Šturalová
Vyvěsil: Eva Růžičková

Přílohy:
Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli 2015-2020 (.pdf)

 

 

NAHORU