Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jehož hlavním záměrem je upravit prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a omezena prodejní doba na Štědrý den. 

Podle ust. § 1 odst. 3 písm. a) zákona o prodejní době se omezení prodeje o vybraných státních svátcích „nepoužije na provozování prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2“. Jedná se o obecnou výjimku pro všechny prodejny, jejichž celková prodejní plocha nepřesahuje stanovenou hodnotu.

Výklad pojmu „prodejní plocha“

  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavač.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“

Dozorovým orgánem dodržování zákona 223/2016 Sb., je Česká obchodní inspekce.

Podrobnější informace najdete na:  http://www.coi.cz/zakon-o-prodejni-dobe-nc2303/

 

NAHORU