Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Rozdělení rozhodovacího území Stavebního úřadu Litoměřice pro jednotlivé pracovníky podle katastrálních území pro období od 1.2.2019

Rozhodovací území stavebního úřadu Měú Litoměřice obsahuje následujících 62 katastrálních území:

Bohušovice n. Ohří, Hrdly, Brňany, Brozany n. Ohří, Hostěnice u Brozan, Býčkovice, Velký Újezd u Litoměřic, Dolánky n. Ohří, Břehoryje, Drahobuz, Strážiště u Drahobuze, Lbín, Tlučeň (Tlučeň, Kundratice) , Hlinná, Chudoslavice (Chudoslavice, Myštice), Kamýk u Litoměřic, Křešice u Litoměřic, Nučnice, Sedlec u Litoměřic, Třeboutice, Zahořany u Litoměřic, Libochovany, Řepnice, Pokratice, Litoměřice (město, předměstí, Za nemocnicí), Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek, Miřejovice, Mlékojedy u Litoměřic, Píšťany, Těchobuzice, Vinné (Vinné,Starý Mlýnec), Ploskovice, Maškovice, Encovany, Hrušovany, Libínky, Trnová u Polep, Okna u Polep, Polepy, Třebutičky, Rochov, Staňkovice, Terezín, Počaply u Terezína, České Kopisty, Nové Kopisty, Nučničky, Travčice, Trnovany u Litoměřic (Trnovany, Podviní), Třebušín, Dolní Týnec, Horní Týnec, Kotelice, Řepčice, Velké Žernoseky, Svařenice, Vrutice, Žalhostice, Pohořany, Skalice u Žitenic, Žitenice.

Podíl jednotlivých pracovníků na území SÚ platný od 1.2.2019.

Ing. Libor Bezděka
Územní rozhodování v celém území, včetně spolupráce s ostatními pracovníky na podkladech, pro jejich rozhodování.

Eva Březinová
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Litoměřice nad tratí Lovosice - Česká Lípa od pekáren (Pehak) vpravo v souladu s hranicí ochranného pásma MPR, Vrutice, Svařenice, Drahobuz, Strážiště u Drahobuze, Břehoryje, Polepy, Encovany, Hrušovany, Libínky, Trnová u Polep, Třebutičky, Okna u Polep, Travčice, Nučničky.

Jaroslava Ducká
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Litoměřice – město(MPR), Brozany n. Ohří, Hostěnice u Brozan, Dolánky n. Ohří,
Brňany, Rochov, Staňkovice, Třebušín, Dolní Týnec, Horní Týnec, Kotelice, Řepčice.

Jiří Hohenberger
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Litoměřice nad tratí Lovosice – Česká Lípa od hranice OP KRM vlevo, Pokratice, Kamýk, Miřejovice, Štětí – Ecoflex. 

Petra Kellerová
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Litoměřice pod tratí Lovosice – Česká Lípa, vyjma MPR, vyjma levé strany Labe, Žalhostice. Rút Krejčová
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ :
Bohušovice n. Ohří, Hrdly, Libochovany, Řepnice, Terezín, Počaply u Terezína, České Kopisty, Nové Kopisty.

Richard Hercík
Stavební dozor, kontrolní prohlídky staveb ve spolupráci s ostatními pracovníky SÚ,
přestupky, náprava zjištěných závad na stavbách a ostatní povinnosti dle pracovní náplně v celém území SÚ, spisovna (archiv) stavebního úřadu.

Pavla Křenová
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Býčkovice, Velký Újezd u Litoměřic, Chudoslavice (Chudoslavice, Myštice),
Křešice u Litoměřic, Nučnice, Sedlec u Litoměřic, Třeboutice, Zahořany u Litoměřic,
Těchobuzice, Vinné (Vinné, Starý Mlýnec), Ploskovice, Maškovice, Trnovany u Litoměřic (Trnovany, Podviní), Žitenice, Pohořany, Skalice u Žitenic.
Pozn. Po dobu nepřítomnosti P. Křenové, vyřizují žádosti v těchto kat. územích tito pracovníci: Eva Březinová, Jiří Hohenberger, Ing. arch. Dominik Miko, Rút Krejčová.

Ing. arch Dominik Miko.
Územně a stavebně správní rozhodování v těchto KÚ:
Hlinná, Lbín, Michalovice, Mlékojedy, Litoměřice v části na levém břehu Labe (Želetice), Píšťany, Tlučeň, Velké Žernoseky.

 

Dne 01.02.2019

Sestavil Ing. Jan Nejtek

NAHORU