Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Standardy definují pracovní postupy a pravidla výkonu sociálně-právní ochrany dětí  MěÚ Litoměřice

Legislativní ukotvení

Standardy kvality upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dne 1. ledna 2013. Vyhláška popisuje 14 okruhů standardů. Platnost standardů je od 1.1.2015
Standardy vyházejí z praxe výkonu OSPOD Městského úřadu Litoměřice, proto také není proces standardizace konečný. 

Principy standardizace:

  • Nastavení minimální kvality v oblasti OSPOD
  • Sjednocení postupů v práci OSPOD
  • Nastavení procesu řízení kvality a dobré praxe

Obecné dělení standardů

  • Procedurální 
  • Personální 
  • Provozní 
Porozvodové konflikty:
Leták (.pdf)
NAHORU