Informační centrum Okresního soudu v Litoměřicích

Informační centrum je umístěno v přízemí Okresního soudu v Litoměřicích

Adresa: Na Valech 525/12, Litoměřice dveře číslo 18

Informační centrum zajišťuje

  • poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení
  • podávání informací o stavu řízení
  • zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám, prostor nahlížení do spisů je monitorován
  • pořizování kopií ze soudních spisů
  • vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu
  • přijímání všech osobních podání

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 16:00 hod.
Úterý 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 14:30 hod.
Středa 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 15:30 hod.
Čtvrtek 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 14:30 hod.
Pátek 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 14:00 hod.

Kontakty

telefon pevná linka 416 721 129, 416 721 130

telefon mobilní 737 244 577

telefon ústředna 416721111

fax 416721174

e-mail: infocentrum@osoud.ltm.justice.cz

Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy. Spisy požadované k nahlédnutí na informačním centru nebudou účastníkům poskytovány den před jednáním, popř. týž den, pokud to soudce neodsouhlasí. Totéž se týká i jiného spisu, který je k úkonu u soudce. Je třeba se nejprve dohodnout s konkrétním soudcem prostřednictvím vedoucí kanceláře.

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem je žádost zpoplatněna podle zák. č. 549/91 Sb. o soudních poplatcích.

V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů, požadovat informace a doložky právní moci na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

Informační centrum neposkytuje informace dle zák. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

NAHORU