Telefonní číslo pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

ZŘÍZENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA
pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Dle ustanovení § 17 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen krajský úřad) zřídil telefonní linku, na kterou může oprávněný volič, tj. volič, který ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování, je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a jehož trvalý pobyt je na území Ústeckého kraje, a který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádat krajský úřad o zajištění tohoto způsobu hlasování.

Požádat lze na telefonním čísle 773 031 725 a to ve dnech

datum

den

od kdy

do kdy

22. 09. 2020

úterý

8:00

15:00

23. 09. 2020

středa

8:00

17:00

24. 09. 2020

čtvrtek

8:00

15:00

25. 09. 2020

pátek

8:00

12:00

29. 09. 2020

úterý

8:00

15:00

30. 09. 2020

středa

8:00

17:00

01. 10. 2020

čtvrtek

8:00

20:00

Volič, který se rozhodne využít tohoto způsobu hlasování, musí po zavolání na výše uvedenou linku sdělit: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území  Ústeckého kraje, tj. kde se v době voleb bude nacházet, telefonní kontakt na svou osobu. 

Takto přihlášeného voliče pak bude případně ve dnech 2. 10. 2020 v době od 7:00 do 22:00 hodin nebo 3. 10. 2020 v době od 7:00 do 14:00 hodin telefonicky kontaktovat zapisovatel dané komise pro hlasování, který upřesnění den a hodinu, kdy mu bude umožněno odvolit do zvláštní přenosné hlasovací schránky.

NAHORU