Další nekalý registr, který vyzývá k zaregistrování

Do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je doručována výzva, kterou přikládáme.

Tato výzva má na první pohled podobu úředního dokumentu. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TOMU TAK NENÍ A NENÍ PRÁVNÍ DŮVOD JAKÝKOLIV POPLATEK PLATIT.

Autor výzvy, tedy REGISTR SUBJEKTŮ, bez jakéhokoliv bližšího označení, po Vás požaduje úhradu poplatku ve výši 1.000 Kč za evidenci Vašeho subjektu ve smyslu čl. IV.  všeobecných obchodních podmínek. Poplatek je splatný dle § 605 občanského zákoníku.

Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích. NEJSTE TEDY POVINNI BÝT EVIDOVÁNI V ŽÁDNÝCH JINÝCH REGISTRECH ČI REJSTŘÍCÍCH.

Přiložený výpis zasílá soukromá společnost registr subjektů s.r.o. vlastněná osobou se sídlem v Panamské republice, jejíž úplný výpis Vám pro informaci přikládáme a, na prvního pohled se jeví, že se jedná MINIMÁLNĚ O NEVYŽÁDANÉ A NEKALÉ OBCHODNÍ AKTIVITY.

Vstupovat do soukromoprávních vztahů se zasílatelem výzvy nedoporučujeme, neboť není znám obsah právního vztahu (např. všeobecné obchodní podmínky) a evidence v registru nepřináší žádnou výhodu nad rámec zákonné evidence. Skutečnost, že se jedná o podvod nelze vyloučit.

 

Vzor výzvy

 

Výpis

 

 

NAHORU