Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Litoměřickým „íčkem“ prošlo v roce 2017 celkem 42 910 návštěvníků

infocentrum hanka mpInformační centrum Litoměřice uzavřelo další úspěšný rok. Jeho služeb využilo v roce 2017 42 910 osob, z toho 34 351 tuzemských návštěvníků a 8 559 cizinců. Kalich navštívilo 3 504 osob, expozici „Důl Richard v proměnách času“ 1 324 osob a prohlídek města se zúčastnilo 1 328 osob.

Vznik republiky si Litoměřičtí připomenou sérií kulturních akcí

mestompNové umělecké dílo připomínající letošní sté výroční vzniku Československé republiky odhalí v říjnu město Litoměřice. Umístit ho chce v areálu Masarykovy základní školy směrem do ulice Bratří Čapků. V té souvislosti vypsalo před několika dny výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu, jehož celková cena nepřekročí 170 tisíc korun.

Propojení hradu s domem kultury přineslo nové možnosti

vanocni stromPlesová sezona v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice (KKC) je beznadějně obsazená. KKC láká pořadatele novými možnostmi prostoru, které si našly své příznivce. Plesy budou díky propojení kulturního domu s hradem větší a honosnější. Hrad se přitom veřejnosti otevírá stále častěji.

V roce 2018 pokračuje v hradu úspěšný cyklus Jazz & Swing večerů i řízené degustace. „Taneční večery jazzu a swingu navštěvuje průměrně okolo 70 lidí, a to i z okolních měst. Pravidelně zveme zvučná jména, která posluchačům těchto hudební stylů nejsou neznámá. Akci navštěvují všechny věkové kategorie. Pro její oblibu jsme zavedli i půlroční předplatné,“ sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková. Pro lepší komfort událostí vznikl v prostoru hradu nový bar, který v současnosti hledá svého provozovatele, úprav doznala i šatna pro veřejnost.

Dubnovou událostí bude v KKC koncert kapely Olympic, který byl beznadějně vyprodaný během deseti dní. „Jednáme proto o možnosti druhého koncertu, aby se dostalo na všechny fanoušky této české hudební legendy,“ prozradila Věra Kmoníčková.

MKZ se připravují i na letní akce. Známé je již jméno umělce, který zahájí letošní Varhanní léto. Bude jím houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Celý festival se pak ponese ve stylu klasických varhanních recitálů spolu s varhanními koncerty, díky kterým se festival těší stále větší divácké oblibě.

Významnou událostí bude 10. srpna koncert Festivalového pěveckého sboru, pořádaný na Mírovém náměstí u příležitosti 100. výročí založení České republiky. Následující den na něj naváží Pivní slavnosti. Září opět ovládnou oslavy vína s Litoměřickým vinobraním.

Inovace čeká rozsvěcení vánočního stromu. „V roce 2017 byla návštěvnost rozsvěcení vánočního stromu rekordní, proto chystáme novou koncepci, včetně lepšího ozvučení události,“ slíbila Věra Kmoníčková.

Na provoz v ulici Palachova dohlédne městská policie

mp litomerice 1 2Neukázněnost řidičů komplikuje provoz v ulici Palachova. Obyvatelé si stěžují na špatné parkování a nerespektování ploch určených pro výsadbu zeleně. „Auta parkují téměř v křižovatce ulice Tolstého a Palachova, jezdí po chodníku, potažmo v místech, kde v budoucnu bude zeleň,“ popsal situaci jeden z místních občanů Jan Š. na Facebooku města. Městská policie se proto na kontrolu této části Litoměřic zaměří.

Vítěz výběrového řízení má zlepšit MHD v Litoměřicích

autobusmpLitoměřice připravují zcela zásadní změny v městské hromadné dopravě. Chystají výběrové řízení na nového provozovatele. Jeho úkolem bude zřízení nových autobusových linek včetně linky „seniorské“ a „nákupní“ a zároveň zajištění častějších intervalů autobusových spojů. Město tak reaguje na podněty občanů, kterým současný provoz MHD ne zcela vyhovuje, častější využívání MHD může dopomoci také ke snížení automobilové dopravy ve městě. „Pokud bude průběh soutěže v roce 2018 bezproblémový, pak je možné, že by nový dopravce mohl vyrazit na budoucí čtyři linky MHD začátkem roku 2019,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.

V současné době v Litoměřicích městskou hromadnou dopravu provozuje společnost BusLine a.s. Semily, a to v režimu „mimořádné situace“. Město se společností tuto smlouvu uzavřelo, jelikož se ve dvou dosavadních pokusech nepodařilo úspěšně dokončit zadávací řízení (soutěž) na nového dopravce pro následujících 10 let, a to v jednom případě z důvodu námitkového řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které inicioval jeden z uchazečů a ve druhém z důvodu nezájmu dopravců. „Aby nehrozilo přerušení služby pro občany, jevilo se jako nezbytné a prakticky jediné možné řešení uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem v tomto režimu na dobu maximálně 2 let nebo do doby, než vybereme nového dopravce,“ dodal Jan Jakub. Přípravy v pořadí již třetího zadávacího výběrové řízení probíhají ve spolupráci s externí advokátní kanceláří specializující se na soutěžní a dopravní právo. Cena za ujetý kilometr a ani za jízdné se pro město ani pro jeho občany v roce 2018 nemění.

Kudy povedou nové trasy?

Město má představu o provozu MHD jasnou. Trasa současných dvou linek by s drobnými úpravami měla zůstat beze změn. Třetí linka je pracovně nazývána „nákupní“, protože umožní lidem cestovat z Pokratic, tedy z horní části města, kolem horního i dolního vlakového nádraží až do Želetic k nákupní galerii Na Soutoku, a zpět. Cestou zastaví i u Kauflandu.

Čtvrtá, tzv. seniorská linka, zase zajede blíže místům navštěvovaným příslušníky nejstarší generace – tedy k penzionům, domovu pro seniory, ale například i k nemocnici, autobusovému nádraží a dokonce díky rozměrově menšímu typu autobusu i na Mírové náměstí.

Zdeněk Troška přijel do Litoměřic uvést své Čertoviny

troskamp„Litoměřice mám rád. Mám zde totiž řadu přátel,“ prohlásil včera oblíbený český režisér Zdeněk Troška, kterého na radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč. Ještě před tím však navštívil Základní školu U Stadionu, kde besedoval s žáky prvního stupně a vtipně a pohotově odpovídal na jejich všetečné dotazy.

Tři králové procházejí městem do 14. ledna

tri kralove u betlema mpPrvní lednový den vyrazili do litoměřických ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Litoměřický biskup Jan Baxant jim požehnal 3. ledna na Mírovém náměstí. Zapečetěné pokladničky budou tříkráloví koledníci plnit až od 14. ledna. Popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem akce, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 349 405 korun. Díky této sbírce mohla litoměřická charita podpořit například děti z denního stacionáře v Litoměřicích -  Srdíčka, sociálně znevýhodněné děti v Základní škole v Třebenicích, litoměřický Hospic sv. Štěpána, děti z azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou nebo léčbu dítěte s mozkovou obrnou, kterou nehradí pojišťovna. Věříme, že v následujícím roce budeme moci pomáhat stejně.

Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Plány na využití najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

 

Průjezd v Jezuitské už městu hanbu nedělá

mestompSoukromý průjezd v ulici Jezuitská, kterým se vchází ke Gotickému dvojčeti, významné historické památce města Litoměřice, svítí novotou. Díky právě ukončené rekonstrukci už není trnem v oku místním lidem, ani turistům. Poté, co došlo k dohodě mezi městem a vlastníky objektu, se město pustilo do rekonstrukce. Důkladné opravy ho vyšly na 120 tisíc korun, dalších 130 tisíc korun potřebných k restaurování historických dveří financovalo ministerstvo kultury.

„Průchod se nacházel ve velmi zuboženém stavu. Zdi byly špinavé, pomalované a posprejované, visely z nich nefunkční kabely a na mnoha místech opadávala omítka. Průchod neměl řádné osvětlení, byl zde velký nepořádek a zápach. Působil tristním dojmem a lidé, včetně turistů, kteří tudy procházeli, stav oprávněné kritizovali,“ přiblížil vedoucí odboru správy nemovitého majetku městského úřadu Václav Härting.

Z toho důvodu zde město provedlo opravy omítek, včetně výmalby průchodu. Veškeré kabely (elektroinstalace osvětlení, telefonní či datové linky) jsou vedeny pod omítkou pro budoucí snadnější údržbu místa, jež je také nově osvětleno. Oprava se týkala také místních dveří, včetně zavěšení, kování a nového zasklení. Historické dveře do Jezuitské ulice byly pod dohledem památkářů odborně restaurovány.

„Turisty tudy provázíme často, jedna z našich turistických tras vede ke Gotickému dvojčeti právě průchodem v ulici Jezuitská. Rekonstrukce tohoto místa nás jako průvodce proto velice těší. Návštěvníkům můžeme naše město ukázat opět v lepším světle,“ uzavřela Hana Mildová z litoměřického informačního centra.

Město bude na stav průjezdu dohlížet i v budoucnu na základě uzavřené dohody o výpůjčce.

Prvním miminkem roku 2018 se v Litoměřicích stala Ema

uvodnimpEma Jirásková se v Litoměřicích stala prvním miminkem narozeným v roce 2018.  Kristýna Křížová z Úštěku ji v litoměřické porodnici přivedla na svět císařským řezem 1. ledna 53 minut po půlnoci. Holčička po porodu vážila 2990 gramů a měřila 50 cm. „Termín jsem měla až později, takže první miminko letošního roku jsem opravdu nečekala,“ prozradila maminka.

Kapucínská ulička prozatím zprůchodněná nebude

kapucinskaKapucínská ulice nacházející se v historickém jádru města zůstane neprůchodná. Alespoň prozatím. Rozhodla o tom rada města poté, co se zabývala podnětem občana Jaroslava Tvrdíka, podle něhož by zprůchodnění ulice spojující ulici Vavřineckou a Mosteckou přineslo kromě jiného pozitivní dopad na turismus. Proti návrhu se však postavila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, která tuto část pozemku města využívá.

 „Město uzavřelo před dvěma lety s Ústeckým krajem, zřizovatelem školy, smlouvu o výpůjčce pozemku. Platná je do roku 2020. Jedná se o dlouhodobě neužívanou, z obou stran bránami zavřenou část komunikace ulice Kapucínská, která je široká pouze 2,80 m. Střední škola užívá z ulice Vavřinecké k výuce dvě budovy přiléhající k vypůjčenému pozemku,“ vysvětlil situaci Václav Härting, vedoucí odboru správy nemovitého majetku města. Výpůjčku lze ukončit po dohodě smluvních stran nebo pokud by město potřebovalo pozemek k investičním záměrům.

V současné době je průchod do dvora osazen vraty, která se zamykají, a do objektu se tak nedostanou cizí osoby. Případné zprůchodnění by pro školu znamenalo náklady na zajištění bezpečnosti žáků v souladu s pokynem ministerstva, stejně tak by bylo těžké dohlížet na dodržování zákazu kouření a požívání návykových látek ve vnějších prostorách školy. „Pokud město osadí průjezd pevnými sloupky a zákazem vjezdu, budeme mít velký problém se zásobováním cvičné kuchyně a s vjezdem služebních vozidel do garáží ve dvoře. Problém by byl i s opravou budov. Pokud by však město povolilo průjezd všem vozidlům, žáci a zaměstnanci školy by procházeli mezi projíždějícími vozidly. Z těchto důvodů s ukončením smlouvy o výpůjčce nesouhlasíme,“ argumentuje škola. Město tyto argumenty vzalo v potaz a žádosti Jaroslava Tvrdíka nevyhovělo.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU