Vzorní cyklisté dostávají odměny

31.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Také v průběhu letošních prázdnin věnují v Litoměřicích policisté a strážníci zvýšenou pozornost malým cyklistům a jejich bezpečné jízdě. V centru města a na cyklostezce podél Labe policisté Preventivně informační skupiny Policie ČR a městské policie kontrolují, zda děti a mládež nosí při jízdě na kole přilbu.


„Současně také kontrolujeme vybavení kol a prověřujeme znalosti zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ uvedla npor. Pavla Kofrová. Vzorní cyklisté jsou odměňováni drobnými cyklopotřebami - lahvemi, zvonky, blikačkami, reflexními prvky a slevovými kupóny na nákup přileb. „Těší nás, že se každoročně zvyšuje počet cyklistů, kteří s helmou jezdí, protože provoz na silnicích je čím dál hustější, a tím i nebezpečnější. Tato akce je dobrou motivací k tomu, aby se cyklistické vybavení stalo nedílnou součástí každého cyklisty,“ uvedl strážník městské policie Dominik Hanko.

„Cílem je upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola,“ poukázala na význam Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice, jež 6. ročník akce spolupořádá v rámci kampaně Národní dny bez úrazů. Podpořena je z Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR.

Litoměřické infocentrum získalo výbornou

31.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Informační centrum v podloubí litoměřické radnice, provozované Centrem cestovního ruchu, prošlo kontrolou kvality poskytovaných služeb. Dopadla na výbornou. Kontrolor, který se vydával za běžného zákazníka, pozitivně hodnotil návštěvu všech sledovaných oblastí.


Zaměřoval se přitom na správné označení IC, vícejazyčnost, exteriér, přítomnost stojanů na kola, Wi-Fi, první dojem zákazníka, rychlost a vstřícnost obsloužení, zda obsluha nevedla soukromý hovor, zda byla vhodně oblečena a měla přehled o dění ve městě i v okolí apod. Na otázku, zda by hodnotitel doporučil využít služeb litoměřického infocentra svým známým, odpověděl, že rozhodně ano.

„Měření kvality služeb je součástí projektu, jehož cílem je zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb podle jednotné metodiky a jednotného scénáře. Je součástí procesu certifikace Turistických informačních center (TIC). Na každém dobrovolně zapojeném TIC byla provedena jedna kontrolní návštěva,“ uvedli členové týmu projektu Mystery Shopping TIC realizovaného ve spolupráci ATIC ČR a CzechTourism.

„Z výsledku mám radost, protože naši pracovníci infocentra většinou bývají prvními, s nimiž se turisté ve městě potkávají. Na jejich profesionalitě, znalostech a celkovém dojmu záleží, zda se u nás budou cítit dobře,“ uvedla ředitelka CCR Anna Matulová. 

Německý fotograf vystaví svá díla v hradu

30.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Touha v detailu (Sehnsucht im Detail) je název výstavy německého fotografa Petera R. Fischera, která bude do 31. srpna probíhat ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. Autor zde představí zhruba 40 fotografií, které ukazují jeho pohled na okolí, život a lidi. Vernisáž s hudbou Martina Schulze se uskuteční v pátek 1. srpna od 18 hodin.


Peter Fischer, přestože se narodil v Německu, vyrůstal a do roku 2007 žil v Chotěbuzi. Posledních šest let žije v Drážďanech. Fotografování se začal věnovat v roce 2008. První výstavu absolvoval v roce 2010 v Chotěbuzi, další pak v Drážďanech. Loni se účastnil uměleckého sympozia Proudění v Řehlovicích.

Největší zájem je o klavír a kytaru

30.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Dětí navštěvujících Základní uměleckou školu v Litoměřicích, jež je příspěvkovou organizací města, v září přibude. K zápisům se totiž dostavilo 135 zájemců. Za výraznějším nárůstem stojí otevření nového tanečního oboru. Taneční průpravu v něm získá celkem 36 dětí. Výuka bude probíhat v domě kultury.


Šestnáct žáků se zapsalo do literárně-dramatického oboru, dalších osmnáct do výtvarného oboru. Tři desítky dětí ve věku od 5 do 7 let nastoupí do přípravného studia hudebního oboru. Dalších 35 se chce učit hře na některý z hudebních nástrojů, přičemž největší zájem je o hru na klavír a kytaru. Zatímco na akordeon a dechové nástroje proběhne v září doplňující zápis, zájemců o klavír a kytaru je již nyní dostatek.

Kapacita ZUŠ je 1150 dětí. Zahrnuje i pět poboček, provozovaných v Liběšicích, Úštěku, Terezíně, Žalhosticích a v Bohušovicích nad Ohří. „V současnosti dochází do ZUŠ Litoměřice 874 žáků,“ doplnila informace ředitelka školy Dominika Valešková. 
 

Kluby, hlaste se na sportovní jarmark

30.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Sportovní kluby a oddíly mají možnost zapojit se do „Sportovního jarmarku“, který se uskuteční v sobotu 4. října od 10 do 14 hod. v prostoru sportovních hřišť a tělocvičen Havlíčkovy základní školy. Cílem akce, pořádané v rámci kampaně Dny zdraví, je propagovat, prezentovat činnost a dosažené úspěchy sportovních oddílů hlavně mezi dětmi a mládeží.


Pořadatelem je Zdravé město Litoměřice společně se Slavojem Litoměřice a Sokolem Litoměřice - Pokratice. Zájemci se mohou hlásit do 24. srpna na e-mail: rita.vlckova@litomerice.cz. Doprovodný program bude probíhat na sportovištích pokratického Sokola. Více informací najdete na: zdravemesto.litomerice.cz 
 

Definované problémy jsou postupně řešeny

30.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Litoměřičtí zastupitelé schválili minulý týden návrhy řešení problémů, které definovali lidé v dubnu v domě kultury na veřejném projednání „Desatero problémů Litoměřic - řešme je společně“. Problémy formulované v rámci diskusního fóra, kterého se zúčastnily dvě stovky lidí, následně ověřila anketa.


Seznam témat, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti ankety, je následující:

1. Úplné zrušení heren a automatů ve městě. Zastupitelé již v dubnu schválili vydání nových vyhlášek, které regulují a zpřísňují provozování sázkových her a omezují jejich propagaci.

2. Zlepšit cyklodopravu ve městě. Dochází k aktualizaci tras, průběžnému osazování dopravního značení, které nevyžaduje stavební úpravy. Připravována je i projektová dokumentace na stavbu trasy vedoucí od Terezínské kotliny přes Tyršův most do ulice Vavřinecké.

3. Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. V této souvislosti má odbor územního rozvoje městského úřadu zpracovanou projektovou dokumentaci na vybudování čtyř desítek startovacích bytů v Jiříkových kasárnách. Radní čekají na vypsání vhodného dotačního titulu.

4. Zrušit automaty na sladkosti na školách. Záležitost je řešena centrálně prostřednictvím Ministerstva školství ČR, které připravuje vyhlášku regulující prodej nezdravých potravin ve školách. Ve městě je podporováno zdravé stravování a výchova ke zdravému životního stylu

5. Vybudování atletického oválu a dětského hřiště při ZŠ Havlíčkova. Připravena je projektová dokumentace a město hledá vhodný dotační titul na realizaci projektu.
6. Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid. O 150 procent byly navýšeny finance využívané k nákupu a opravám odpadkových košů a laviček. Stejně tak o 100 procent navýšilo město finance určené na ruční čištění chodníků a komunikací v historické části Litoměřic. Zakoupen byl i nový stroj na sběr psích exkrementů. Proběhne anketa k dostupnosti odpadkových košů.

7. Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem. Ve fázi příprav se v těchto dnech nachází vyhlášení architektonické soutěže na využití areálu, v níž se počítá i se sportovními plochami. (Jde o tzv. neověřený problém – na fóru se do desítky nedostal, v anketě však byl na prvním místě.)

„Naformulované problémy byly zaneseny do DataPlánu Národní sítě Zdravých měst (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi) a rozvojových dokumentů města, jako je Plán zdraví a kvality života,“ dodala koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice Rita Vlčková. Bližší informace k anketě a fóru najdete na http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html.

 

Radní zakázali v Litoměřicích podomní prodej

28.07.2014 Aktuality Eva Břeňová

Podomní prodej je v Litoměřicích zakázán. Nařízení vydali před několika dny litoměřičtí radní. Reagovali tak na požadavky občanů i některých zastupitelů, kteří poukazovali na obtěžující jednání podomních prodejců, kteří se vnucovali lidem i do jejich domovů.


„Obec může podomní prodej regulovat nebo úplně zakázat. Nikoliv však formou obecně závazné vyhlášky, nýbrž formou nařízení. Opravňuje ji k tomu § 18 živnostenského zákona,“ vysvětluje právnička Alice Karpíšková, vedoucí kanceláře starosty města.

Donedávna existoval právní výklad, že pokud by zákaz podomního prodeje směřoval plošně na celé území obce a na jakýkoli prodej a poskytování služeb mimo provozovnu, mohlo by se nařízení dostat do rozporu s ústavně zaručeným právem na podnikání. „Za průlomové v této věci lze považovat rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. června letošního roku,“ upozorňuje Alice Karpíšková. Dle něj je obec zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by jím současně musela vymezit místa a stanovit podmínky pro tuto podnikatelskou činnost. Ústavní soud dále konstatoval, že takto vymezeným podomním prodejem zboží nebo poskytováním služeb se nevyčerpávají druhy uvedené podnikatelské činnosti prováděné mimo provozovnu v obci, neboť tato činnost může být nadále provozována jiným způsobem, zejména formou stánkového prodeje. Nic na tom nemění ani skutečnost, že se zákaz vztahuje na celé území obce.

Zakazovat pochůzkový prodej se litoměřičtí radní prozatím nechystají, i když i tento krok je možný. „Není však zdrojem stížností,“ dodal starosta Ladislav Chlupáč. Pochůzkovým prodejem se přitom rozumí nabídka, prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, ze zavazadel, tašek, závěsného pultu a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Prodej vánočních ryb, stromků, případně občerstvení při různých venkovních akcí naopak obyvatelé Litoměřic dosud vítali. 

NAHORU