Starosta předal sošky Aloise Klára osmi osobnostem

skupinkaKlarwSvou práci ve prospěch veřejnosti vykonávají dlouhé roky, profesionálně a s pokorou. Nyní za ni získali uznání. V obřadní síni litoměřické radnice totiž starosta Ladislav Chlupáč předal sošky Aloise Klára osmi osobnostem, které dlouhodobě svou prací přispívají ke zkvalitnění a rozvoji zdravotní a sociální oblasti.

Za přínos městu v oblasti zdravotnictví sošku v podobě anděla vytvořeného v chráněné dílně Diakonie získala Marta Ševicová. Vrchní sestra centrálních operačních sálů litoměřické nemocnice zde pracuje od roku 1971 doposud. Od roku 1973 jako zdravotní sestra působí v tomtéž zdravotnickém zařízení i Růžena Hanusková. „Děkujeme nejen vám, ale všem obětavým zdravotním sestrám, které pečují celý profesní život o druhé a ne vždy se jim společnost umí za náročnou práci odvděčit," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Litoměřičtí obhajují pozici na špici Zdravých měst

hodnotWUMěsto Litoměřice obhajuje svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst. V konferenčním sále hradu proběhla v pondělí 6. října za účasti hodnotitelů Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupců ministerstev a Národní sítě Zdravých měst veřejná obhajoba Kategorie „B“ místní Agendy 21 (MA21) a Zdravého města Litoměřice.

Společně s Litoměřicemi obhajují druhou nejvyšší kategorii další dvě města (Kopřivnice, Vsetín), jedna obec (Křižánky) a mikroregion Drahanská vrchovina. Loni jako vůbec první a jediné se umístilo v nejvyšší kategorii „A“ město Chrudim.

Představením nového výtahu začal Týden knihoven

vytah2WVedení radnice vyslyšelo přání obyvatel a nechalo v knihovně vybudovat výtah. Díky tomu jsou pro hůře pohyblivé občany, seniory i maminky s kočárky snadno dostupné také prostory nacházející se v patře. Jako první se včera novým výtahem, jehož instalace a s tím související stavební úpravy stály 1,9 milionu korun, svezli senioři, vedení knihovny a radní v čele se starostou L. Chlupáčem a místostarostou K. Krejzou.

Při procházce Jiráskovými sady diskutovali lidé s architektem

diskuseWNěkolik desítek lidí se v sobotu odpoledne vydalo do Jiráskových sadů v Litoměřicích v doprovodu architekta Zdeňka Sendlera, autora architektonického návrhu budoucí podoby Jiráskových sadů, jejichž revitalizace v těchto dnech finišuje. Stalo se tak u příležitosti Dne architektury.

„Proměna parku byla vedena citlivě tak, aby byl přátelský vůči všem věkovým skupinám, bez zákazu vstupu do volných travnatých ploch a nabídl každému pocit svobody," řekl v úvodu architekt, který upozornil na to, že jde o městský park, nikoliv lesopark. S ohledem na jeho zprůhlednění proto došlo k odbornému zvýšení korun stromů a odstranění větví sahajících pod úroveň očí.

Diskuse o nové tváři parku byla místy vzrušená. Někteří ji vítali, další obdivovali, jiní zase kritizovali, nejvíce asi množství vybetonovaných cest. „Cestní síť je jen minimálně změněná. Skládá se z 5 tisíc metrů čtverečníchplochy s asfaltovým povrchem nebo betonem. Další 3 tisíce metrů čtverečních tvoří mlatové cestičky, plus nesmíme zapomenout na zkratky z kamenných kostek, které budou postupně zarůstat. Na zpevněné ploše před kavárnou mohou být stolky s židličkami, pořádat se zde koncerty apod. Upozorňuji, že dříve zde bylo o 2500 metrů čtverečních více zpevněných a mnohdy již nefunkčních ploch, než je tomu nyní," upřesnil Zdeněk Sendler.

Revitalizace parku finišuje. Osazen byl barevnými lavičkami, jež jsou s ohledem na proměnlivost počasí kovové, nikoliv dřevěné. „Dřevěné totiž nasávají vlhkost, a bývají tak dlouho nepoužitelné," vysvětlil architekt. V současné době probíhají zahradnické úpravy a instalace herních i vodních prvků. Obzvláště děti pak zaujmou čtyři počítačem řízené proudy vody, jejichž podoba bude proměnlivá, stejně jako barevné nasvícení.
Dotazy se týkaly i toho, zda bude park přístupný psům a cyklistům. „To je již věcí provozního řádu parku. Osobně však nemám rád zákazy. Jde o to, aby se návštěvníci parku naučili být k sobě slušní a tolerantní," uvedl Zdeněk Sendler.

diskuseW

Jiráskovy sady budou zpřístupněny veřejnosti v listopadu. Slavnostně otevřeny mají být na jaře. Na jejich revitalizaci získalo město Litoměřice od Nadace Proměny grant ve výši 25 milionů korun.

 

V Kalich Areně opět proběhnou zajímavá utkání

Sportovní fanoušci se i ke konci roku mohou vydat na zajímavé sportovní události do litoměřické Kalich Areny. Kromě veřejného bruslení, zápasů prvoligových a žákovských hokejistů či basketbalistek využijí tento areál tradičně také reprezentanti ČR v ledním hokeji do 18 let, kteří na začátku listopadu v Litoměřicích nejen absolvují soustředění, ale ve dnech 7. 11. a 9. 11. sehrají dvě utkání s Ruskem.

Třicet klubů se prezentovalo na sportovním jarmarku

jarmark4W1Třicet litoměřických sportovních oddílů se v sobotu 4. října prezentovalo na hřišti Základní školy v Havlíčkově ulici v Litoměřicích. Za pěkného počasí se zde uskutečnil vůbec první „Sportovní jarmark", jehož cílem bylo poskytnout dětem a jejich rodičům informace o náplni a náročnosti tréninků, prezentovat jednotlivé sporty a pochlubit se dosaženými úspěchy.

Děti zaujala možnost si vše vyzkoušet. Zkoušely proto judistické žíněnky, veslařský trenažer, horolezecké potřeby, bojová umění, šerm, kolektivní sporty apod. Zástupci Fakulty tělesné výchovy a sportu pomocí přístroje prováděli analýzu stavby těla a radili, jaký druh sportu je pro dítě s ohledem na jeho fyzické předpoklady nejlepší. Nechyběly ani sportovní soutěže a další doprovodný sportovní, ale i kulturní program.

Autoři vítězných fotografií převzali v hradu ceny

fotc1Nejúspěšnější fotografie 5. ročníku soutěže Život a cestovní ruch v Českém středohoří můžete až do konce října spatřit ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. V sobotu odpoledne se zde totiž uskutečnila vernisáž výstavy nejzdařilejších snímků. Stalo se tak za účasti autorů, kteří si převzali ceny

V kategorii jednotlivých fotografií zvítězil Jindřich Trojan z Litoměřic se snímkem nazvaným „České středohoří". „Pořídil jsem ho zcela náhodou, při cestě letadlem z Londýna do Prahy," uvedl autor na adresu snímku, na kterém zachytil dominanty Českého středohoří zahalené v mlze. Na druhém místě se umístil Tomás Kumstát se snímkem Opona se zavírá a na třetím Milan Mazánek a jeho Hazmburk.

V pondělí začíná Týden knihoven

Ve dnech 6. – 12. října proběhne již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích se připojuje hned několika akcemi a bude se i oslavovat. Pro oslavy má tentokrát několik významných důvodů.

Slavoj otevřel kurty, které odolají povodni

kurtwVedení Tělovýchovné jednoty Slavoj Litoměřice včera za přítomnosti zástupců vedení radnice představilo dva tenisové kurty v areálu Střeleckého ostrova, které prošly popovodňovou obnovou. V současné době tak provozuje Slavoj na Střeleckém ostrově sedm plně funkčních kurtů.

„Dva právě otevřené kurty jsou opraveny tak, aby odolaly případné další povodni," upozornil manažer Slavoje Eduard Šíf. Spodní, dvaceticentimetrová vrstva je totiž z pórovitého betonu, kterým voda může volně protékat. Další vrstva je z „gumoasfaltu". Voda by tedy v případě záplavy spláchla pouze třímilimetrovou vrstvu antuky. Kromě odolnosti je výhodou nového povrchu i to, že výrazně prodlužuje hrací sezónu.

Soud označil postup města za správný

Město Litoměřice postupovalo v souladu se zákonem, když doporučeně prostřednictvím České pošty zaslalo přípravnému výboru pro konání referenda petiční archy s žádostí o odstranění nedostatků. Rozhodl tak Krajský soud v Ústí nad Labem. Přípravný výbor pro konání referenda ve městě Litoměřice tak se svou stížností neuspěl. Což ve svém důsledku znamená, že město Litoměřice v tuto chvíli nepodniká kroky k vyhlášení referenda o plošném zákazu hazardu.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU