Město pomohlo už 116 živnostníkům v nouzi

zivnostmpVíce než milion korun již vyplatilo město Litoměřice za posledních několik dnů živnostníkům, kteří se ocitli s ohledem na epidemiologickou situaci v nouzi. Konkrétně se jedná o jednorázovou finanční výpomoc na překlenutí těžkého období těm, co mají v Litoměřicích uzavřené rozhodnutím vlády své provozovny a platí nájem. O tom, že jde o účinnou a hlavně rychlou pomoc, svědčí řada poděkování, které městský úřad v těchto dnech registruje.

Testování tří tisícovek Litoměřičanů začne ve čtvrtek

mestompVe čtvrtek 23. dubna začne v Litoměřicích testování tří tisícovek lidí na přítomnost koronaviru. Město Litoměřice bylo vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako místo, kde bude testování každý den zřejmě až do prvního května probíhat. Cílem je zjistit podíl nakažených v populaci.

Zastupitelé budou rozhodovat o začlenění nemocnice do sítě Krajské zdravotní

nemocnicewJedním z nejzásadnějších bodů čtvrtečního jednání městského zastupitelstva (23. 4.) bude plánované začlenění Nemocnice Litoměřice do páteřní sítě Krajské zdravotní.

Městská autobusová doprava se 1. května opět rozjede

autobusnovympMěstská autobusová doprava (MAD) v Litoměřicích počínaje 1. květnem obnoví svůj provoz. Rozhodli o tom dnes radní města a jeho krizový štáb. Návrat do běžného stavu tedy má být s ohledem na zvolený termín postupný, protože první květnový den je státní svátek, po kterém následuje víkend.

Městský úřad je od pondělí 20. dubna v pondělí a ve středu otevřen

mestompMěstský úřad v Litoměřicích postupně rozšiřuje úřední hodiny. Od pondělí 20. dubna si můžete přijít vyřídit úřední záležitosti každé pondělí a středu vždy od 8 do 11 a od 13 do 17 hodin. Mimo tyto dny bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen. I v úřední dny ale nadále platí, že je nutné se v předstihu objednat a před samotnou návštěvou jednotlivých pracovišť je třeba kontaktovat příslušného úředníka, s nímž je předem domluvené jednání, a to z důvodů otevření, respektive vpuštění do budovy městského úřadu.

Zastupitelé budou jednat za mimořádných podmínek

mestompJednání městského zastupitelstva plánované na čtvrtek 23. dubna od 16 hodin proběhne s ohledem na nouzový stav za zcela mimořádných podmínek. Jednání zastupitelů sedících ve dvoumetrových rozestupech se místo v hradu uskuteční v prostorově větším sále Kulturního a konferenčního centra. Veřejnost může sledovat průběh jednání z přilehlého foyae, kde bude umístěno i plátno s on-line přenosem.

Svatby do deseti lidí jsou od příštího týdne povoleny

mestolitmpKe zrušení celkem tří objednaných termínů svateb muselo v Litoměřicích dojít vlivem nařízení reagujících na šíření koronaviru. Další nemohly být objednávány. To se ale od příštího týdne mění. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se od pondělí zákaz volného pohybu nevztahuje na uzavírání sňatků a svatby do 10 lidí budou za specifických podmínek umožněny.

Odběrové místo v nemocnici bude určeno pro lidi doporučené hygieniky

nemocnicewOd pátečního 17. dubna bude v litoměřické nemocnici zřízeno odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Rozhodl o tom na svém včerejším jednání krizový štáb nemocnice. „Odběrové místo bude zřízeno pouze pro případy indikované Krajskou hygienickou stanicí (KHS).

Zhruba třetina nakažených na Litoměřicku je z Domova U Trati

mestompLitoměřicko má v rámci Ústeckého kraje nejvyšší počet lidí pozitivně testovaných na COVID-19. Ke včerejšímu večeru jich bylo 181, přičemž 7 osob se uzdravilo. Jaká je situace přímo v Litoměřicích?

Velikonoční volno v Litoměřicích: Lidé se shlukovali a odložili roušky

mpZcela po svém si vyložili obyvatelé Litoměřic uvolnění bezpečnostních opatření a vyrazili během velikonočních svátků ve skupinách ven, mnozí bez roušek. Strážníci městské policie řešili během prodlouženého víkendu desítky takových případů.

Pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů je uzavřeno

dokladyZ technických důvodů bude od této středy 15. dubna uzavřeno pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel Městského úřadu v Litoměřicích. Znovu by mělo být otevřeno ve středu 22. dubna.

Hymna zněla Litoměřicemi na několika místech

troubenimpV půl deváté večer na Velký pátek rozezněla potemnělé Mírové náměstí státní hymna linoucí se z vyhlídkové věže Kalich v podání litoměřického trumpetisty Pavla Šorka. O patnáct minut později zazněla i před nemocnicí a na závěr před Domovem U trati, který je již řadu dní v karanténě kvůli koronaviru. Město tímto způsobem chtělo poděkovat lidem, kteří v boji s epidemií stojí v první linii.

Pro pacienty s COVID-19 má litoměřická nemocnice vyčleněn vlastní vstup

nemocnice2mpV maximální možné míře je litoměřická nemocnice připravena na péči o pacienty s podezřením i s prokázaným onemocněním COVID-19. Přestože v běžném režimu nemá nemocnice infekční oddělení, připravila se během velmi krátké doby na možný scénář, kdy by kapacitně přestala stačit infekční oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či pražské nemocnici na Bulovce, které jsou pro litoměřickou oblast spádově určeny, a pacienty s koronavirem by bylo třeba hospitalizovat právě v litoměřické nemocnici.

Předně je nutno zdůraznit, že Nemocnice Litoměřice, a.s. je na podobné scénáře připravena dlouhodobě. Má zpracovaný pandemický plán, který přesně popisuje, jaké kroky mají být v těchto případech učiněny, jaká opatření mají být přijata. Pandemický plán byl začátkem března 2020 aktualizován. Ve stejné době byl rovněž jmenován koordinátor pro mimořádné události a aktivován krizový štáb nemocnice, který se pravidelně několikrát do týdne schází, vyhodnocuje aktuální stav a schvaluje návrhy budoucích opatření. Jak koordinátor pro mimořádné události, tak určení členové krizového štábu, jsou v intenzivním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Ústí nad Labem, územním pracovištěm Litoměřice, se kterou jsou konzultovány všechny události, ke kterým v souvislosti s COVID-19 dojde, a koordinována všechna následná opatření.

Co se týče přítomnosti pacientů s COVID-19 v litoměřické nemocnici, což bylo otázkou času, kdy toto nastane, a jejich pohybu po nemocnici, opět není důvod k obavám. Jako jedno z prvních opatření, které nemocnice již v únoru, tedy několik týdnů před tím, než se v ČR objevil první nakažený koronavirem (1. 3. 2020), přijala, bylo vyčlenění samostatné místnosti v prostorách centrálního příjmu, kam budou pacienti s podezřením na COVID-19 soustřeďováni a odkud budou odesíláni na infekční oddělení nám určených nemocnic. Jak vstup do této místnosti, tak výstup z ní, byl organizačně uzpůsoben tak, aby se takový pacient nemohl setkat s ostatními pacienty a personálem nemocnice, vyjma speciálně vyškoleného a patřičnými ochrannými pomůckami vybaveného personálu centrálního příjmu. Následně bylo přistoupeno k postupnému proškolení veškerého zdravotnického personálu v oblékání ochranných pomůcek pro různé stupně ochrany, dle míry kontaktu s nemocnými COVID-19.

S přibývajícím počtem případů nakažených koronavirem v České republice, přistoupila nemocnice k dalším krokům, a to vyčlenění samostatného pracoviště pro pacienty s podezřením a s prokázaným COVID-19. Rozhodnuto bylo o prostorách jednoho z interních oddělení. Důvodem je umístění tohoto pracoviště, možnost samostatného vchodu do pavilonu, včetně příjezdu sanit, možnost zřídit v blízkosti stanice rentgenové pracoviště a vyčlenit pro těžší případy i pracoviště JIP. Dále je zde možnost úplného uzavření okolních prostor pro jakýkoli pohyb pacientů a personálu, kromě speciálně určeného. Tato stanice je plně vybavena k péči o hospitalizované pacienty.

Současně bylo přijato schéma transportu pacientů s podezřením či prokázaným onemocněním COVID-19 po nemocnici na toto oddělení tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními pacienty ani personálem nemocnice, kromě speciálně vyškoleného personálu, vybaveného ochrannými pomůckami pro patřičný stupeň ochrany. Transport těchto pacientů z centrálního příjmu je zajištěn vyčleněným koridorem v suterénu, tedy v prostorách, které slouží pouze k provozním účelům, a ne pro pohyb veřejnosti. Cesta je zřetelně vyznačena a rovněž byly vyčleněny samostatné výtahy, které slouží pouze tomuto účelu, a to jak u centrálního příjmu, tak v interním pavilonu. Tyto výtahy jsou rovněž řádně viditelně označeny. Pacient je po dobu transportu v těchto prostorách zajištěný tak, aby se od něho nemohla šířit případná nákaza.

Vyčleněná stanice, pojmenovaná jako „INT I. Co“ je rozdělena na dvě oddělené neprůchozí části, kdy v jedné jsou hospitalizovaní s prokázaným COVID-19 a pacienti s příznaky čekající na výsledky testů, druhá slouží pro zajištění provozu oddělení (sesterna, pracovna lékaře), např. příprava léků a pomůcek, vedení zdravotnické dokumentace apod. Personál z obou částí není v přímém kontaktu (komunikace je zajištěna pouze bezdrátovými telefony), stejně tak jako nejsou v kontaktu pacienti s podezřením a s prokázaným onemocněním COVID-19, žádný pacient neopouští po dobu hospitalizace pokoj. V každé části stanice působí samostatný koordinátor, který zajišťuje koordinaci činností na dané části a ve vzájemné spolupráci komunikaci mezi oběma stranami stanice. Péči o pacienty zajišťuje personál vybavený speciálními ochrannými obleky, ve kterých setrvává po celou dobu pobytu zde. Personál stanice se na obou stranách v pravidelných intervalech několikrát během směny střídá, samozřejmě pokaždé s použitím nových pomůcek. Vždy před opuštěním části pro pacienty projde každý pracovník ve speciálně vyčleněné místnosti předepsaným dekontaminačním procesem, teprve poté může přejít do tzv. „čisté“ části. Režimu stanice jsou uzpůsobeny počty pracovníků na směně. Je nutné zdůraznit, že nikdo z tohoto oddělení, tj. ani z jedné části, neopustí po celou službu pracoviště, tj. nechodí po chodbách, nejezdí výtahy a ani nechodí do jídelny zaměstnanců. Zajištění provozních činností stanice (úklid a údržba) rovněž probíhá pouze s použitím ochranných pomůcek s určeným stupněm ochrany, kdy opuštění stanice daným pracovníkem je vždy možné až po předepsané dekontaminaci v určených prostorách, které jsou v části východu ze stanice. Nemůže se tak stát, že by jakákoli osoba opustila stanici v obleku, ve kterém se pohybovala mezi zde hospitalizovanými pacienty, a šířila tak nákazu ve společných prostorách nemocnice.

Text připravila: Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D., oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality, Nemocnice Litoměřice, a.s.

Vydáno dne: 6. 4. 2020

NAHORU