Zápisy do prvních tříd prvně probíhaly bez dětí, dvě školy jsou plné

prvnmpK zápisům do prvních tříd litoměřických základních škol, které vzhledem k epidemii prvně probíhaly bez dětí, dorazily přihlášky celkem 385 dětí. Což je o 44 méně než v roce předchozím, kdy šlo o populačně silný ročník.

Otazníky nad konáním řady kulturních akcí přetrvávají

mestolitmpUskuteční se letos v srpnu v Litoměřicích pivobraní? Můžeme se v září těšit na oblíbené vinobraní? Zatímco pivobraní organizátor, tedy Městská kulturní zařízení (MKZ), již zrušil, s vinobraním zatím ještě stále počítá. U některých původně zrušených akcí již byly zveřejněny náhradní termíny konání, přičemž vstupenky zůstaly v platnosti.

Kino už promítá, divadlo je prozatím veřejnosti zavřené

kinompLitoměřické kino Máj začalo promítat. Prozatím jen jednou denně a bez možnosti občerstvení. Kavárna je do 25. května uzavřena. Zájem diváků je prozatím minimální a vedení věří, že s uvolňováním protiepidemiologických opatření začne stoupat. Městská kulturní zařízení se připravují na návrat k plnému provozu a jako novinku chystají únikovou hru, kterou v době uzavření kulturního a konferenčního centra připravovali.

Návrat dětí prvního stupně do škol bude organizačně náročný

mestolitmpPoté, co v pondělí 11. května zasedlo v Litoměřicích do školních lavic zhruba 90 procent žáků devátých tříd, připravují se nyní ředitelé na návrat žáků prvního stupně. Stát by se tak mělo 25. května. Zatím však neví, kolik jich přesně bude. Pokud mají rodiče zájem o návrat k prezenčnímu vzdělávání ve škole, musí nejpozději do pondělí 18. května informovat písemně školu.

Město rozdá seniorům sto „SOS hodinek“ pro případ krize

soshodinkympMěsto Litoměřice ve spolupráci s Farní charitou bezplatně předá stovku tzv. „SOS hodinek“ litoměřickým seniorům, kteří se mohou ocitnout v ohrožení života. Rozšiřuje tak již nyní pestrou nabídku sociálních služeb, která cílí i na nejstarší obyvatele.

Deváťáci se v pondělí 11. května vrací do školních lavic

mestolitmpŽáci základních škol se 11. května vrací do školních lavic. Nejdůležitějším úkolem pro ně bude připravit se na přijímací zkoušky. "Výuka proto bude zaměřená hlavně na český jazyk a matematiku, případně cizí jazyky, a poté i další předměty," informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Výzkum přibližuje, jak období zákazu volného pohybu prožívali Litoměřičané

mestompVýzkum Vysoké školy aplikované psychologie přibližuje pocity, postoje a prožívání lidí v Litoměřicích po vyhlášení nouzového stavu. Na anonymní online dotazník zveřejněný se souhlasem starosty Ladislava Chlupáče, prostřednictvím tajemníka městského úřadu Milana Čigáše, začátkem dubna na webových stránkách a mobilní aplikaci města odpovědělo 249 občanů.

Z testovaných tří tisícovek lidí bylo jen několik jedinců pozitivních

testympSituace na Litoměřicku se v souvislosti s onemocněním COVID-19 mění k lepšímu. Uzdravují se i senioři v Domově U Trati, kde skončila plošná karanténa. Nicméně proti koronaviru nemáme imunitu. Vyplynulo to ze včera zveřejněných předběžných výsledků plošného testování, které v nejpostiženějších oblastech provádělo Ministerstvo zdravotnictví.

Základní umělecká škola se chystá obnovit výuku, vyhlásila i termíny zápisů

zus mpZákladní umělecká škola v Litoměřicích se po dvou měsících uzavření vlivem epidemiologické situace připravuje postupnými kroky obnovit výuku, a to již od pondělí 11. května. Do čtvrtka by měli rodiče informovat školu o tom, zda se dítě výuky zúčastní. Zároveň byl stanoven termín zápisu pro školní rok 2020/2021 do uměleckých studijních oborů.

Dvacet subjektů z oblasti kultury získá finance na podporu celoroční činnosti

mestolitmpV rámci Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury bude letos rozděleno z rozpočtu města Litoměřice 700 tisíc korun. O podporu se přihlásilo celkem dvacet subjektů s žádostí o poskytnutí dotace. Všechny byly zastupiteli schváleny.

Město podpoří 40 kulturních projektů jedním milionem korun

zast2mp rouskyMilion korun rozdělí v letošním roce město Litoměřice v rámci dotačního programu v oblasti kultury mezi subjekty, žádající o finanční podporu na realizaci kulturních akcí konajících se na území města. Rozhodli tak zastupitelé města.

Začne čištění ulic, pozor na odtahy vozidel

technickesluzby2Pravidelné čištění ulic zahájí Technické služby města Litoměřice 20. května. Jako první přijde na řadu Kocanda, následovat bude do konce května i Dalimilova ulice, lokalita pod Mostnou horou a Kozinova ulice. V týdenním předstihu má být rozmístěno dopravní značení. V té době by již neměl platit nouzový stav, tudíž opět mohou být odtahována vozidla nerespektující dopravní značení.

Pracoviště občanských průkazů, pasů a evidence obyvatel je v provozu

mestompPracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel Městského úřadu v Litoměřicích je od 4. května otevřeno veřejnosti v plném provozu. V případě potřeby lze získat bližší informace na telefonních číslech 416 916 318 nebo 416 916 313.

NAHORU