Zábradlí mostu by mělo být opraveno ve druhé polovině roku

most zabradlimpZábradlí litoměřického Tyršova v mostu je ve špatném technickém stavu. Na tuto skutečnost město upozorňuje vlastníka mostu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), již od ukončení rekonstrukce mostu. Poslední informace z ŘSD je nadějí, že k nápravě stavu dojde ve druhé polovině letošního roku. A to nejen u poškozeného zábradlí, ale i v případě dalších závad.

„Nyní se pokusíme prozatímně v rámci bezpečnosti zajistit alespoň riziková místa tohoto zábradlí, aby nedošlo k případné újmě na zdraví. Celkovou opravu plánujeme na druhé pololetí letošního roku, a to s ohledem na výběrové řízení na zhotovitele,“ napsal odboru územního rozvoje litoměřického městského úřadu vedoucí chomutovského provozního úseku ŘSD Vít Plechatý.

Rekonstrukce zábradlí měla být součástí rozsáhlé opravy Tyršova mostu, realizované před několika lety. Bohužel dodavatel stavby (SDS Exmost) nedokázal v rámci zakázky stavbu řádně dokončit, jelikož se dostal do insolvence.

Město Litoměřice je připraveno být nápomocno při přípravě i realizaci této opravy. „Zároveň bychom byli velmi rádi, pokud by tato stavba probíhala s minimálním dopadem na dopravu v Litoměřicích,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč

 

NAHORU