Čipování psů je od ledna povinné po celé České republice

mestolitmpOd 1. ledna bude povinné očkování psa proti vzteklině na území České republiky platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Stanovuje to novela veterinárního zákona, jež vstupuje v platnost k 1. lednu 2020.

 

Výjimkou jsou psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. V Litoměřicích platí od roku 2012 vyhláška o povinném čipování psů a s tím spojenou evidencí. Ustanovení veterinárního zákona má přednost před obecně závaznými vyhláškami obcí. Zastupitelé schválili změnu stávající vyhlášky. Nahradí ji vyhláška, která stanovuje pouze povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. „Vedení evidence se osvědčilo zejména pro práci Městské policie se ztracenými psy. Strážníci mají čtečky čipů a jsou napojeni na evidenci, kde zjistí chovatele. Proto bylo navrženo její zachování,“ vysvětlila Martina Skoková, vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu Litoměřice.

NAHORU