V Litoměřicích se začal třídit nový druh odpadu – použitý jedlý olej

olejmpV Litoměřicích se nově třídí další druh odpadu. Je jím použitý jedlý olej a tuky. Město v průběhu prosince rozmístilo celkem 21 popelnic k tomu určených. Vždy jsou součástí stávajících stání tříděného odpadu.

 

„Prosíme obyvatele, aby nelili použitý jedlý olej do kanalizace, ale schraňovali jej doma v PET lahvích, které pak po naplnění uzavřené vhodí do nových popelnic. Blíží se Vánoce a tedy i období smažení a pečení. Jsme rádi, že popelnice jsou již na tento nápor připraveny a rozmístěny,“ uvedla Miroslava Jirků z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích s tím, že kromě nových sběrných nádob je možné jedlý olej a tuky odevzdat také ve sběrném dvoře v Nerudově ulici.

V Litoměřicích se formou veřejně přístupných kontejnerů třídí kromě oleje i papír, plast, sklo, kov, textil, drobný elektroodpad a bioodpad.

NAHORU