Revitalizace pokratického sídliště bude pokračovat

hristestmpRegenerace sídliště v Pokraticích pokračuje. V současné době probíhají práce na modernizaci víceúčelového hřiště v Ladově ulici. Čtvrtá etapa týkající se lokality ohraničené ulicemi Ladova, Alfonse Muchy a Hynaisova tak míří do svého finále.

Od června zde dochází ke zkvalitnění a zatraktivnění veřejných prostorů, k vybudování nových pěších spojení s důrazem na jejich bezbariérové řešení, opravě stávajících cest, rekultivaci a doplnění městské zeleně, doplnění městského mobiliáře, instalaci nových podzemních kontejnerů na tříděný odpad a vzniku nových těžišť veřejného prostoru lákajících k odpočinku a relaxaci. „Cílem bylo také zpřehlednění a zbezpečnění pěších tras dětí do školky a školy v této lokalitě. Projekt řešeného území zahrnoval zejména opravu pěších komunikací, zvelebení ploch před bytovými domy, návrh parkování a doplnění zeleně,“ informoval místostarosta Václav Červín.

Zatímco stavební práce na čtvrté etapě finišují, práce souvisejí s revitalizací páté, poslední, etapy sídliště začnou v příštím roce. „Konkrétní realizace se odvíjí od výše dotace, o které bude rozhodnuto začátkem roku 2020,“ uvedl k chystané rekonstrukci Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích. Úpravy na rohu ulic Janáčkova a Alfonse Muchy zahrnou opravu dětského hřiště, doplnění ploch pro rekreaci a odpočinek, prořez a výsadbu zeleně, doplnění městského mobiliáře, opravu pěších komunikací, změny v parkování apod.

Celkové náklady na realizaci první až čtvrté etapy regenerace sídliště dosahují cca 35,5 milionu korun, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj činí 18 milionů.

NAHORU