Příští rok vznikne v Českolipské nový přechod

prechodmpZvýšit bezpečí chodců přecházejících v Českolipské ulici v Litoměřicích a zlepšit dostupnost městské autobusové dopravy. To je cílem chystané stavby nového přechodu pro chodce na frekventované silnici první třídy, nacházející se v majetku Ředitelství silnic a dálnic, a přesunu stávajících autobusových zastávek MAD tak, aby byla zajištěna bezbariérovost a bezpečí cestujících. Stavební práce by měly začít v dubnu příštího roku.

Stávající přechod pro chodce je dlouhý, nebezpečný a nemá parametry odpovídající bezpečnosti chodců. Nový přechod pro chodce má být bezbariérový, nasvětlený a s ostrůvkem uprostřed, čímž dojde k výraznému zkrácení přechodové vzdálenosti. „V důsledku celkové změny řešeného místa bude upravena v obou směrech také stávající nebezpečná a zcela nevyhovující autobusová zastávka U Stadionu,“ informoval místostarosta Václav Červín. První vznikne u parčíku, u odbočky do kasáren Jiřího z Poděbrad, druhá ve směru opačném za křižovatkou s ulicí Jiřího z Poděbrad. „Chystáme také zpevnit plochu u přilehlého fotbalového stadionu tak, aby zde lidé mohli parkovat,“ dodal místostarosta.

Součástí stavby tohoto bezpečného přechodu je také vybudování přechodového místa v ulici Na Vinici, která je jediným přístupen do bývalých kasáren. Zde se vzhledem k intenzivnějšímu využití bývalých armádních budov počítá s větší koncentrací lidí.

„Předpokládaný termín realizace stavby je duben až srpen 2020,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun. Radnice získala od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 3 milionů.

NAHORU