Sbírka ke Dni válečných veteránů úspěšně skončila

vlcimakmpLetošní sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů je u konce. Lidé si mohli od 1. do 14. listopadu pořídit květ vlčího máku na více než 850 místech po celé republice. V součtu se podařilo vybrat 1 732 638 korun. Město Litoměřice se do sbírky také zapojilo. Po sečtení sbírkové pokladničky umístěné na informačním centru na Mírovém náměstí je výsledná vybraná částka 3 311 korun.

„Děkujeme všem, kteří se u nás v Litoměřicích do sbírky zapojili. Plánujeme se připojit i v příštím roce,“ předeslal tajemník Městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš. Vybrané peníze využije společnost Post Bellum na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí.

Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě. Spravuje ji společnost Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Obsahuje tisíce svědectví válečných veteránů, politických vězňů, disidentů i představitelů moci.

NAHORU