Masarykova škola se může začít těšit na nové odborné učebny

mestompMasarykova škola bude mít nové odborné učebny. Město totiž uspělo s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu vyčísleného na zhruba 25 milionů korun. Dotace přitom představuje 95 procent nákladů.

„Výsledkem bude pět nových odborných učeben, zrekonstruované podkroví školy a zcela nový venkovní výtah. Další základní škola v Litoměřicích tak bude kompletně bezbariérová,“ neskrývá radost místostarosta Karel Krejza.

Město nyní vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které by měly být v červnu zahájeny. Jejich hlavní část proběhne v průběhu letních prázdnin tak, aby byla co nejméně narušena školní výuka. Pokud vše půjde podle plánu, ukončeny by měly být na konci příštího roku.

„Nové odborné učebny s moderním vybavením budou sloužit k výuce chemie, přírodních věd, informačních technologií, jazyků a chybět nebude ani výtvarná a řemeslná dílna. Ve volných kapacitách je pak využijí i další základní a mateřské školy, stejně jako žáci Základní školy speciální a praktické v Dalimilově ulici,“ doplnila informace vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová.

 

NAHORU