Starosta na švédském velvyslanectví podepsal Chartu diverzity

diverzitampMěsto Litoměřice včera jako jedno z prvních měst v připojilo svůj podpis pod „Chartu diverzity Česká republika“. Vyjádřilo tím souhlas s principy charty, které umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Stalo se tak na velvyslanectví Švédského království v Praze v rámci setkání The Future is Female.

 

Slavnostního aktu se zúčastnilo více než 50 zástupců firem, velvyslanců a velvyslankyň. Za Litoměřice svůj podpis připojil starosta Ladislav Chlupáč. Zároveň obdržel z rukou Pavlíny Kalousové, předsedkyně platformy Byznys pro společnost,  certifikát o přistoupení k Chartě diverzity. "Lidská společnost má být pestrá a rozmanitá, jinak nemůže být krásná. Pak by se stala nudnou a uniformní. Proto se dnes Litoměřice připojením k Chartě diverzity stávají městem, kde může každý rozvinout svůj potenciál bez nesmyslných překážek a omezení," pronesl místostarosta Lukas Wünsch.

Připojení k Chartě diverzity totiž v praxi znamená, že litoměřický úřad bude schopen vytvořit pracovní podmínky i těm lidem, kteří by mohli jinak stát na okraji zájmu potenciálních zaměstnavatelů, ať jsou to již ženy s dětmi, či starší lidé pečující o člena rodiny, či lidé postižení. Podpisem Charty diverzity se město zavazuje vytvářet prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, zdravotním stavu či věku. „Chceme být dobrým zaměstnavatelem a zajistit vhodné podmínky všem,“ uvedl na vysvětlenou tajemník úřadu Milan Čigáš.

K principům charty patří například zavádění opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti a která budou zároveň respektovat kvalitu jejich osobního života. Dále je to mimo jiné zavádění pravidel řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnaných, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

4v0a6644.jpg 4v0a6650.jpg 4v0a6687.jpg

4v0a6694.jpg 4v0a6695.jpg