Již za týden se uskuteční referendum k litoměřické nemocnici

mestolitmpPouhý týden zbývá do historicky prvního litoměřického referenda, ve kterém obyvatelé rozhodnou o budoucnosti nemocnice. Uskuteční se 8. listopadu od 10 do 20 hodin. Lidé by v něm měli dát odpověď ano, či ne na následující otázku: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

 

Hlasování proběhne v hlasovacích okrscích, které se shodují s těmi volebními. Hlasovat může každý, kdo má právo volit do zastupitelstva obce. K platnosti referenda je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob. Referendum je závazné, hlasuje-li pro odpověď ANO či NE nadpoloviční většina lidí, kteří se hlasování zúčastnili, a zároveň je to alespoň 25 procent všech oprávněných osob. „Byl bych velmi rád, kdyby lidé přišli v dostatečném počtu a vyjádřili svůj názor k tak zásadní věci, kterou je budoucnost naší nemocnice,“ uvedl v této souvislosti starosta Ladislav Chlupáč. 

Jak potvrdil, vedení města nadále pokračuje v jednání s Ústeckým krajem o začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do Krajské zdravotní, která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic (Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín). „Stvrzením této spolupráce by mělo být společné memorandum,“ informoval starosta o výsledku posledního jednání.

NAHORU