Městský úřad zvažuje instalování prvních mlžných stožárů

mestolitmp

Novinka v podobě mlžného stožáru by mohla v příštím roce být realizována ve frekventované litoměřické ulici Na Valech. Vybudování zařízení s cílem snížit prašnost a teplotu ulice během parných letních měsíců zvažuje komise životního prostředí pracující jako poradní orgán rady města.

Jde o jedinečné zařízení, které jiné město v České republice nemá. Existují například v prašných výrobních halách. „Komise prověřuje funkčnost a hledá dodavatele,“ uvedl Pavel Gryndler, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice.

Mlžný stožár se třemi rameny o třech tryskách by měl být umístěn na hodinách vedle autobusové zastávky v ulici Na Valech, která je jednou z páteřních komunikací města a je dle měření i rozptylové studie nejvíce znečištěná lokalita v Litoměřicích. Funguje na principu jemného rozptylování kapiček vody ve vzduchu za pomoci vysokotlakých čerpadel a jemných trysek. Takto jemné kapičky obalují, zvětšují a strhávají prachové částice, čímž dochází k jejich sedimentaci. Zároveň vypařováním vody dochází k ochlazování vzduchu. K provozu je nutný přívod pitné vody a elektřina na pohon vysokotlakých čerpadel.

Pokud se mlžný stožár osvědčí, mohlo by dojít k instalaci i na dalších místech ve městě, např. v další části ulice Na Valech, v Českolipské, Masarykově ulici, případně v severní části Mírového náměstí. V případě realizace na hodinách v ulici Na Valech bude projekt financován z dotace od Správy úložišť radioaktivního odpadu.

NAHORU