V Litoměřicích se konalo GIS OUTDOOR FÓRUM

kongismpJiž druhý ročník GIS OUTDOOR FÓRA se uskutečnil na výstavišti v Litoměřicích. I ten letošní byl pořádán Ústeckým krajem ve spolupráci s městem Litoměřice. Tentokrát se většina programu točila kolem tématu digitálně-technických map, které budou kraje povinné vytvořit do roku 2023.

 Jedná se o podrobný popis zejména zastavěných oblastí. Tento systém by měl výrazně pomoci při realizaci staveb a s tím spojeným vyřizováním různých povolení. Účastníci si také se zájmem vyslechli přednášky na téma geografických informačních systémů, dronů a dalších SMART technologií. Zahájení fóra se ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a za město Litoměřice tajemník městkého úřadu Milan Čigáš.

Na letošní fórum se sjeli účastníci ze všech krajů. Zúčastnili se jej nejen zástupci měst, obcí a krajů, pozvání přijali také zástupci ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu. V rámci akce zasedla také komise pro IT ve veřejné správě Asociace krajů ČR a také komise pro Smart Region Ústeckého kraje.

Zdroj tiskové informace: Lucie Dosedělová, Krajský úřad Ústeckého kraje

NAHORU