Ústecký kraj sjednocuje a otevírá data, Litoměřice jsou součástí

mestolitmpPublikovat na jednom místě a v jednotném formátu data například z dopravy, městských služeb, turismu, kultury nebo podnikání  v rámci celého kraje a otevřít je veřejnosti. O to usiluje nový projekt Portabo, digitální datová platforma Ústeckého kraje, u jehož zrodu stálo i město Litoměřice.  Zapojení do projektu stvrdil svým podpisem místostarosta Karel Krejza. Ústecký region je po Praze prvním v České republice, který podobnou službu pro obyvatele zřizuje.

Novinka by měla pomáhat občanům v přístupu k informacím z jednotlivých měst. Postupem času zde lidé najdou například informace o volných parkovacích místech nebo aktuální čas odjezdu jejich autobusového spoje. Smyslem je mít kvalitní a jednotná data, která pomohou ke zlepšování služeb na úrovni města a kraje.

Nová služba by zároveň měla přispět ke zlepšení image regionu pro současné i budoucí obyvatele a s tím spojený růst dalších příležitostí rozvoje regionu včetně zvyšování jeho konkurenceschopnosti, což se pozitivně odrazí například i v zaměstnanosti. "Dříve byl náš kraj místem pro těžbu uhlí a já si myslím, že v budoucnu může být krajem kde tě těží "data". Projekt je příležitostí pro obce, studenty i firmy. Máme data, která mohou být základem rozvoje našich měst a regionu, ale hlavně našich lidí. Nebojíme se spolupracovat a vytvářet partnerství, jdeme do toho," poukázal na smysl projektu tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš.

Platforma Portabo bude fungovat jako webový portál sjednocující data z celého regionu. Tato data budou anonymní a volně přístupná pro širokou veřejnost. Spuštěna by měla být do konce příštího roku. Kromě Litoměřic na něm spolupracují Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje, ČVUT, UJEP a města Děčín a Ústí nad Labem.

zdroj: Ústecký kraj, město Litoměřice