Radní znovu ujistili veřejnost: Nemocnici do soukroma neprodáme

nemocnice2mpLitoměřičtí radní znovu ubezpečili veřejnost, že nebudou podnikat žádné kroky vedoucí k možnému převodu vlastnictví nemocnice na soukromý subjekt. Tento týden na svém jednání revokovali usnesení pocházející z 20. května letošního roku.

 „Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, zastavují se veškeré další kroky města vedoucí k možnému převodu vlastnictví či provozování nemocnice Litoměřice, a.s., na soukromý subjekt,“ stojí v aktuálním usnesení rady.

Revokace spočívala zejména ve zpřesnění pojmů. V původním, nyní již neplatném usnesení bylo, že se zastavují kroky „do doby uskutečnění referenda“. Ohraničení dobou konání referenda tak bylo z usnesení vyňato, čímž radní zareagovali na neoficiální příslib, který z jejich strany v tomto směru zazněl v průběhu zářijového jednání zastupitelstva.

Velké emoce a obavy z budoucnosti nemocnice vzbudilo březnové jednání rady města, která přijala následující rozhodnutí: „RM po projednání stanovuje v rámci přípravné fáze transakce směřující k získání strategického partnera Nemocnice Litoměřice, a.s. další postup z navržených variant bodové zprávy Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška and Svobodová advokátní kancelář, a to rozpracovat podrobněji variantu uvedenou v článku 2 této zprávy – PRODEJ 100% akcí nemocnice Litoměřice, a.s. partnerovi.“

Znovu tedy nezbývá než zopakovat, že šlo o přípravnou fázi, jednu z možných variant, a nikoliv tedy rozhodnutí o prodeji sta procent akcí. Tento krok byl posléze dezinterpretován a vyvolal několikaměsíční bouřlivé reakce. Jejich výsledkem bude 8. listopadu referendum.

„Jednání s Krajskou zdravotní, a.s., o začlenění litoměřické nemocnice k pěti nemocnicím sdruženým v Krajské zdravotní budou nadále probíhat,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč.

 

 

 

NAHORU