Město podporuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

mestolitmpLitoměřice podpoří děti ze sociálně znevýhodněného prostředí i v novém školním roce. Náklady spojené s docházením do zájmových kroužků či školních družin za rodiče dětí uhradí město.

Jednou z aktivit na podporu rozvoje rodinné politiky města v roce 2019, kterou naplňuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu, je totiž podpora dětí v zájmových činnostech, na které by jejich rodiny neměly finanční prostředky. „Cílem programu je pomoci žákům litoměřických základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin zapojit se do zájmových aktivit, které si sami vyberou. Nabízíme jim možnost, aby trávili svůj volný čas smysluplně,“ vysvětlila Renáta Jurková, vedoucí odboru.

V loňském školním roce byla ve spolupráci se základními školami, neziskovými organizacemi, základní uměleckou školou a Domovem dětí a mládeže Rozmarýn (DDM) podpořena zájmová činnost 32 dětí. Město tak umožnilo školákům docházet do školní družiny, zapojit se do zájmových kroužků DDM či sportovních oddílů.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU