Vory úspěšně zakotvily na Lodním náměstí v Litoměřicích

Vory s panoramaty LitoměřicVýjimečný projekt postoupil do další fáze. Pět vorů se dnes za doprovodu armádních člunů plavilo po Labi z Českých Kopist na litoměřické Lodní náměstí. Kmeny, jež byly svázány do vorových tabulí a máčeny 2,5 měsíce v Labi pod jezem v Českých Kopistech, jsou určeny k renovaci krovu Kalicha. Věže, kterou každoročně navštíví zhruba tři tisíce lidí. Krov památky pocházející z roku 1569 však nahlodal zub času a volá po opravě.

Přípravné práce na vorech začaly již ve čtvrtek. „Převezli jsme vorové tabule pod zdymadla na kotviště, kde byly seřazeny do pramene,“ popsal postup Zdeněk Oravec, majitel společnosti tesařství Čenda z Litoměřic, jež se prací ujalo. Plavení pramene, který byl dlouhý přibližně 40 metrů, po Labi dnes sledovaly desítky lidí. Mezi nimi byli i zástupci Městského úřadu v Litoměřicích v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, místostarosty Karlem Krejzou, Lukasem Wünschem a tajemníkem MěÚ Milanem Čigášem. Na první vor musely být podle plavebního řádu instalovány dva motory, jimiž byla řada vorů poháněna. Pod dozorem zkušeného „voraře“ provedli tesaři s pramenem několik manévrů, například vyzkoušeli brzdu či plavbu proti proudu u Lodního náměstí. Na něm budou k nahlédnutí až do soboty. Prohlídku zájemcům doplní výklad přítomných tesařů.

Po rozebrání pramene vorů, vytažení z vody a očištění dobrovolnými hasiči všechny kmeny, jež nejkratší měří 4,3 m a nejdelší 8,3 m, poputují v neděli 11. srpna do oploceného areálu na Mírové náměstí. Ohraničený prostor nezasáhne do parkovacích míst. Do poloviny září mohou být obyvatelé svědky unikátní historické metody opracování dřeva. Proběhne zde i tesařské sympozium, kdy budou kmeny opracovávat různá tesařství z okolí Litoměřic, ale také například z Českých Budějovic. Náročný postup se v dnešní době používá zcela výjimečně a pouze při opravách vzácných památek. K významné události dochází právě letos, kdy město slaví 800 let od svého založení.

Napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev, jako je jedle, smrk a modřín, město Litoměřice zvolilo s ohledem na význam památky. „Budova radnice s Kalichem je unikát nejen v České republice, ale i v oblasti severně od Alp. Jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ konstatoval doktor Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. „Zvolená mokrá cesta úpravy dřeva v proudící vodě spočívá v postupném vyluhování látek, jako například škrobu a cukru, které lákají dřevokazný hmyz,“ dodává Oravec s tím, že by máčením mělo dřevo zároveň ztratit přirozené pnutí, tedy nemělo by praskat a kroutit se. Tento postup tak zajistí dlouhou trvanlivost nového krovu.

V současné chvíli až do konce září probíhá také historický průzkum, jehož výsledek například ukáže, jak se krov v průběhu času měnil. Ještě další čtyři vory se máčí ve stojaté vodě záhořanského rybníka. Na vylovení si musí počkat přibližně do října. „Všechny kmeny, včetně těch z náměstí, budou přemístěny do areálu Jiříkových kasáren. K samotné opravě krovu dojde v příštím roce po dokonalém vyschnutí dřeva. Celý proces obnovy završí v roce 2021 kompletní výměna střešní krytiny,“ informoval Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

dsc_6643.jpg dsc_6686.jpg dsc_6759.jpg

dsc_6769.jpg dsc_6778.jpg dsc_6786.jpg

dsc_6797.jpg dsc_6801.jpg dsc_6807.jpg

dsc_6810.jpg dsc_6832.jpg dsc_6840.jpg

dsc_6854.jpg dsc_6861.jpg dsc_6868.jpg

dsc_6877.jpg dsc_6896.jpg dsc_6899.jpg

dsc_6919.jpg dsc_6930.jpg dsc_6933.jpg

dsc_6942.jpg dsc_6948.jpg dsc_6971.jpg

dsc_6995.jpg dsc_7004.jpg dsc_7008.jpg

dsc_7015.jpg dsc_7024.jpg dsc_7025.jpg

dsc_7032.jpg dsc_7054.jpg dsc_7079.jpg

dsc_7087.jpg dsc_7098.jpg dsc_7110.jpg

dsc_7117.jpg dsc_7123.jpg dsc_7131.jpg

dsc_7156.jpg