V ulici Kamýcká proběhne rekonstrukce 100leté kanalizace a 84letého vodovodu

mestolitmpSeveročeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019. V Litoměřicích, v ulici Kamýcká, vymění 240,3 metrů vodovodu a 235,9 metrů kanalizace pro cca 70 napojených obyvatel.

V ulici Kamýcká se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1935. Technický stav odpovídá stáří, potrubí je dožilé, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. Úsek Kamýcké ulice od křižovatky s ulicí Plešiveckou kanalizace byl prověřen kamerou. Stoku tvoří betonové vejce DN 500/750 mm z roku 1919. Kanalizace je popraskaná, tvoří se kaverny, kanalizační šachty vykazují nedostatečné profily. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 240,3 metrů vodovodu a 235,9 metrů kanalizace. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. července 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději sedm měsíců od předání staveniště, tj. do 17. února 2020. Aktuální harmonogram prací však počítá s kratší realizací. Více informací nalezenete zde.

Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a. s.

NAHORU