Odpadky ke košům podnikatelé pokládat nesmějí, mnozí to netuší

mestolitmpVeřejně přístupné kontejnery, odpadkové koše a sběrný dvůr slouží pouze obyvatelům města. Firmy je využívat nesmějí, s jedinou výjimkou, a to jsou odpady podléhající zpětnému odběru (elektroodpad, lednice, televize, počítače, zářivky výbojky a baterie) a pro likvidaci komunálního odpadu musí mít smluvně domluvenou společnost zabývající se jeho vývozem a likvidací nebo komunální odpad přímo dovážet na zařízení určená k jeho likvidaci. Mnozí však toto nerespektují, mnohdy z neznalosti. Právě na dodržování tohoto nařízení se nyní zaměřil Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích.

Kontrola způsobu likvidace komunálního odpadu u podnikatelů probíhá v Litoměřicích intenzivně již několik týdnů. Úřad prověřil zatím téměř 30 podnikatelů, u nichž požadoval prokázání likvidace odpadu prostřednictvím najaté firmy, nebo doklad o odevzdání odpadků ve sběrných surovinách. Výsledky kontroly nejsou prozatím k dispozici, neboť oslovené firmy mají určitou dobu na dodání požadovaných listin. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta dle zákona o odpadech až 300 tisíc korun.

"Podnikatelé mnohdy řeší svou situaci třeba pokládáním odpadu vedle odpadkových košů, což vidíme na řadě míst, a to je nepřípustné," uvedl příklad porušování zákona v Litoměřicích vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Text: Michaela Bubeníčková

NAHORU