První z projektů na modernizaci IT nemocnice byl ukončen

litnemmpK poslednímu červnovému dni byl ukončen projekt s názvem „Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.“, na který v rámci výzvy č. 28 Integrovaného operačního programu IROP získala litoměřická nemocnice prostředky z evropských fondů.

Projekt řešil modernizaci provozního informačního systému nemocnice. V praxi to znamená, že nově byl pořízen portál pro zaměstnance, nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů v nemocnici, tzv. Servis Desk pro řízení interních požadavků a nástroj pro evidenci majetku. Součástí projektu bylo také pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude celý systém provozován, jako jsou PC nebo skenery.

Celková hodnota projektu je 15 miliónů korun, dotace tvoří přes 12,5 milionu. Zbytek do celkové částky představuje spoluúčast nemocnice.

Tiskovou informaci připravila: Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality, Nemocnice Litoměřice a.s.

nemocniceit

NAHORU