Archiv veřejnosti zpřístupnil nejvzácnější dokumenty

archivmpZakládací listina litoměřické kapituly sv. Štěpána datovaná k roku 1057, nejstarší městská kniha nebo nejstarší dochovaná listina lovosického archivu z roku 1300. Tyto a další vzácné archiválie jsou ode dneška až do soboty zpřístupněny veřejnosti ve Státních oblastním archivu v Litoměřicích.

 

Výstava s názvem „Královské město Litoměřice“ se koná u příležitosti letošních oslav 800 let od založení Litoměřic. Představuje jak nejvýznamnější archiválie, tak i ty běžnější, dokumentující každodenní život. „Kromě známé zakládací listiny litoměřické kapituly zde máme i další listinu pro kapitulu z roku 1219. Obě dokládají éru Litoměřic ještě z období, kdy Litoměřice nebyly právním městem, ale přemyslovským hradištěm, v jehož rámci vznikla litoměřická kapitula u sv. Štěpána jako důležitá církevní organizace. Tyto dva dokumenty zachycují její majetkové poměry, zbožné dary, které dostala od panovníků a které si nechala formou těchto listin potvrdit,“ vysvětlila význam vystavených listů Hana Legnerová ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Na výstavě jsou dále k vidění exempláře z lovosického archivu, například nejstarší dochovaná listina města z roku 1300. V panelech a vitrínách návštěvníci také uvidí několik segmentů orientovaných na městskou správu, například nejstarší městskou knihu, do které bylo zapisováno od konce 14. století.  Výstava se dále zaměřuje na řemesla a živnosti, které byly v Litoměřicích provozovány.  Samostatná část je pak věnována školství a průběhu života člověka – narození, svatby, úmrtí. Nechybí ani fotodokumentace 20. století, jež přibližuje dění nejen pamětníkům ale i mladším generacím.

Výstavu pořádá Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní okresní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích. K vidění bude v Litoměřicích až do soboty, vždy od 8.30 do 17 hodin. Podobná výstava, ovšem již pouze formou výstavy panelů, a tedy bez originálů, se uskuteční znovu v září.

NAHORU