Na městském úřadě přibyly platební terminály

muradmpMěstský úřad v Litoměřicích zkvalitňuje služby. Rozšiřuje místa, kde je možné platit kartou. Po dobrých zkušenostech se stávajícími platebními terminály byly uvedeny do provozu další tři na vybraných odborech sídlících v budově úřadu v Pekařské ulici.

„Kartou lze nyní nově zaplatit například rybářské nebo lovecké lístky na odboru životního prostředí, umístění reklamy, kontejneru, lešení a další zábory veřejného prostranství na odboru územního rozvoje či poplatky vydané stavebním úřadem,“ informovala Hana Tobiášová, zástupce vedoucí ekonomického odboru. Občané dříve tyto záležitosti vyřizovali na hlavní pokladně sídlící v budově úřadu v Pekařské ulici. 

Bezhotovostní styk funguje na úřadě od roku 2016, kdy byly zavedeny terminály na odboru dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici, na hlavní pokladně v Pekařské ulici, na oddělení poplatků na Mírovém náměstí a také na oddělení občanských průkazů a pasů při platbě správních poplatků, na živnostenském úřadě a na informačním centru.

 

NAHORU