Rekonstrukce Dalimilovy ulice finišuje pokládkou asfaltu

uzavirilustrOprava Dalimilovy ulice definitivně končí. V květnu byl vybudován nový chodník na jižní straně (v krčku, úsek Samo Tomáška - Žitenická). Frézování tohoto úseku, položení nového asfaltobetonového povrchu a osazení nových dopravních značek jsou posledními kroky, které zakončí náročnou a rozsáhlou rekonstrukci.  Frézování vozovky začíná právě dnes. Termín dokončení byl stanoven na 18. června. V této souvislosti dozná změn i městská hromadná doprava. Autobusovou zastávku Litoměřice, Dalimilova nahradí na lince „D“ zastávka Litoměřice, Husova.

 

Rekonstrukce Dalimilovy ulice patřila mezi nejnáročnější. Realizováno zde bylo postupně pět staveb zajišťovaných různými investory, které se místy překrývaly. Koordinace prací tak byla náročná. Kromě pokládky nových povrchů došlo například k celkové výměně plynovodu, vodovodu i kanalizace, položení optických kabelů, umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad, výsadbě nového stromořadí či vybudování nových chodníků. I přes probíhající revitalizaci se podařilo oblast zprůjezdnit v srpnu loňského roku.

V souvislosti s ukončením prací v Dalimilově ulici dojde i ke změnám v průjezdnosti některých ulic v této oblasti. „Od 19. června bude ulice Dalimilova obousměrná pouze od ulice Osvobození po ulici Samo Tomáška. V úseku spojky mezi ulicemi Samo Tomáška a Žitenická dojde ke zjednosměrnění ve směru jízdy od nemocnice. Ulice Husova bude jednosměrná v opačném směru v úseku od ulice Wolkerova po ulici Žitenická,“ vysvětlila změny Venuše Brunclíková, vedoucí Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Text: Michaela Bubeníčková

Foto: ilustrační

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU