Sochařské sympozium představí čtyři díla

sympoziummpO čtyři díla se rozroste exteriérová galerie soch v Litoměřicích. Včera byl na výstavišti Zahrady Čech slavnostně zahájen pátý ročník mezinárodního sochařského sympozia. V následujících třech týdnech zde vytvoří čtyři umělci díla, jež rozšíří stávající expozici 19 soch, instalovaných v různých částech města.

 „Cílem sochařského sympozia je pravidelnými tvůrčími workshopy podpořit veřejný prostor města Litoměřice, a vytvořit tak externí galerii soch dostupnou každému,“ charakterizovala akci Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice, jenž společně s partnery sympozium organizuje. Odbornými garanty letošního ročníku jsou akademický sochař Libor Pisklák a architekt Jakub Pleyer. Sochaři František Svátek, Jiří Středa, Marie Šeborová a Italka Emanuela Camacci budou tvořit dle vlastních návrhů z připravených pískovcových bloků z lomu v Dubenci. Jejich návrhy naleznete na webových stránkách sympozia.

 Díla budou umístěna během srpna do lesoparku na úpatí Mostné hory. Rozšíří tak venkovní galerii města Litoměřice. Se sochami vytvořenými na minulých ročnících sympozia se můžeme setkat na řadě míst, ať v historickém jádru nebo na Střeleckém ostrově, například za pedagogickou školou, v ulici Velká Dominikánská před věží José Rizala, před baštou apod. Jejich autory jsou nejen čeští, ale i zahraniční umělci ze Slovenska, Německa, Maďarska a Francie.

NAHORU