Radní jednali o nemocnici a pozastavili své kroky, včetně veřejné diskuse

nemocnice01Radní města Litoměřice se na svém dnešním jednání zabývali děním souvisejícím s Nemocnicí Litoměřice, a.s. V této souvislosti přijali několik usnesení. Upozorňujeme, že čtete tiskovou zprávou určenou hlavně médiím, které si ji vyžádaly. Nejde tedy o výpis usnesení nebo zápis jednání rady města. Usnesení z rady města se vyhotovuje písemně do 7 dnů po konání jednání a podepisuje ho starosta a 1. místostarosta, v případě nepřítomnosti některého z nich na jednání 2., popř. 3. místostarosta nebo pověřený člen rady města. Výpis usnesení se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce městského úřadu a distribuuje kompetentním osobám.

 

1) Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, pozastavuje rada města kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozování Nemocnice Litoměřice, a.s., na soukromý subjekt do doby uskutečnění referenda.

2) Rada města pověřila starostu a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu a poslance Parlamentu ČR Mgr. Karla Krejzu, aby pozvali ministra zdravotnictví na návštěvu Nemocnice Litoměřice, a.s.

3) Rada města vyzývá premiéra, potažmo Vládu ČR, a Ústecký kraj k zahájení jednání o úplatném převodu Nemocnice Litoměřice, a.s., státu nebo kraji, a to včetně nemovitého majetku za cenu stanovenou znaleckými posudky.

4) Rada města nabízí MUDr. Janu Milotovi a Ing. Miroslavu Janošíkovi, zástupcům petičního výboru, místa v představenstvu a dozorčí radě Nemocnice Litoměřice, a.s., s cílem dát jim možnost zapojit se do řízení nemocnice. Zároveň je vyzývá k vyjádření svého souhlasu s volbou.

5) Rada města vyzývá přípravný výbor místního referenda k předložení petičních archů a otázky místního referenda do 7. června, aby mohlo zastupitelstvo města 13. června na řádném jednání referendum vyhlásit na první polovinu září.

Vzhledem k očekávanému referendu zrušili radní plánovanou diskusi s veřejností na téma budoucnosti Litoměřice, která se měla uskutečnit 11. června v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice. 

 

 

NAHORU