Organizátory kulturních akcí podpoří město více než milionem korun

mestompČástkou ve výši 1,2 milionu korun podpoří město Litoměřice letošní kulturní akce pořádané místními subjekty. O rozdělení financí z „Programu podpory v oblasti kultury – 800. výročí založení města Litoměřice“ rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání.

 

Celkem bude z programu podpořeno 35 projektů. Nejvyšší částkou ve výši 130 tisíc korun pomůže město dvěma akcím, a to rodinnému festivalu „Bezva fest“ a „Slavnostnímu 5. ročníku dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2019“. Stotisícovou dotaci pak převyšují ještě dvě akce – „ALLfest“ a „10. benefiční divadelní festival“ Centra pro náhradní rodinnou péči.

Při rozhodování o udělení finančního příspěvku město posuzuje naplňování cíle programu a rozšiřování kulturní nabídky města, dopad na zvýšení potenciálu cestovního ruchu, originalitu, finanční stránku projektu a přímou souvislost s oslavami 800. výročí města.

Kromě jednorázových akcí přispívá město pravidelně i celoroční činnost klubů. Pro tyto účely vyčlenilo v tomto roce částku 700 tisíc korun z „Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích“ Je to o 200 tisíc korun více než vloni. Při výběru spolků, které radnice podpoří, jsou upřednostňovány ty s dětskou či mládežnickou základnou. Zohledňuje se mimo jiné také úspěšnost při reprezentaci a soutěžích či finanční náročnost oboru.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU