Město i letos žadatelům přispívá na obnovu památek

mestompCelková částka ve výši 2 968 000 korun bude letos využita na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům.

 

Z městské kasy je pro tento účel vyčleněno 303 000 korun, 2 665 000 činí státní finanční podpora ministerstva kultury. Vlastník nemovitosti se bude na nákladech podílet minimálně 40 procenty z celkové sumy. „Komise územního rozvoje a městských památek při posuzování žádostí brala v potaz stávající stavební stav objektů a fakt, jak vlastníci své objekty průběžně na vlastní náklady udržují. Pro stanovení konečné výše finanční podpory je pak navíc nutné splnění závazných finančních kvót stanovených přímo ministerstvem kultury,“ vysvětlila postup rozdělování financí Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích.

Příspěvku na obnovu památek se letos dočká 5 objektů, a to v ulici Dominikánská, Jarošova a tři na Mírovém náměstí. Nejnákladnější opravou je obnova fasády domu na náměstí č. 158/31 (budova, kde se nachází Moneta Money Bank), kde jsou celkové náklady vyčísleny na téměř 2 miliony korun.

NAHORU