Akce uvedené ve vyhlášce mají výjimku z nočního klidu

litommpLitoměřičtí zastupitelé schválili pro letošní rok několik výjimek z nočního klidu. Stejně jako vloni výjimku zastupitelé udělili pro několik významných událostí, a to vždy pro příslušnou část města, kde se akce koná.

Doba nočního klidu se zkracuje u Vinobraní v části Litoměřice - město, Pivních slavností na Mírovém náměstí, konference GIS outdoor – fórum Ústeckého kraje na výstavišti Zahrady Čech, Pokořen – komorního festivalu na břehu Labe, Hudebního léta 2019 na Lodním náměstí, Festivalu Incendio 2019 na Střeleckém ostrově, Litoměřických svátků hudby na Kostelním náměstí, DCP hudebního festivalu na výstavišti Zahrady Čech a u filmových projekcí v letním kině. „Na celé území města se vztahují pouze Silvestr a pálení čarodějnic,“ uvedla vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Martina Skoková.

Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou, která kromě zkrácení doby nočního klidu každoročně upravuje i zákaz žebrání na veřejném prostranství.

NAHORU