V Litoměřicích začíná svoz bioodpadu

mestompOd dnešního dne začínají v Litoměřicích pravidelné svozy bioodpadu z hnědých nádob.

Stejně jako v minulých letech svoz probíhá pravidelně jednou za 14 dní vždy v sudý týden v úterý v následujících ulicích:

Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická.

Ve všech ostatních lokalitách města jsou nádoby sváženy každý sudý týden vždy v pondělí. Pravidelný odvoz bioodpadu bude probíhat do konce měsíce listopadu.

 Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, neznečištěná zemina. Naopak do nádoby v žádném případě nepatří živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin a obaly od potravin (sklo, plast, kov). Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.

 Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou i v tomto roce objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice, odboru životního prostředí u Kristýny Slabochové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

NAHORU