Stanoveny byly termíny zápisu do prvních tříd základních škol

zszapismpPředškoláci mají před sebou důležitý den – zápis do školy. Ve všech sedmi litoměřických základních školách se uskuteční 23. a 24. dubna od 14 do 17 hodin.

Celkem se letos bude otevírat 12 prvních tříd ve školách zřizovaných městem Litoměřice a jedna v soukromé škole Lingua Universal. V září může do ZŠ nastoupit 350 prvňáčků. „Dlouhodobě bývá kapacitně zaplněna ZŠ Ladova a ZŠ Masarykova. Volné kapacity nabízejí ZŠ Havlíčkova a ZŠ Na Valech,“ uvedla Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích.

Do prvních tříd se zapisují děti, které do 31. srpna dovrší šestý rok věku. U mladších dětí, tedy těch, které dosáhnou šesti let v době od 1. září do 31. prosince, musí rodiče zažádat o posudek pedagogicko-psychologické poradny. O jejich přijetí rozhoduje ředitel ZŠ. Zápisy ovlivní také vyhláška týkající se spádovosti základních škol. Spádovost znamená, že zákonní zástupci mají zaručeno přijetí svých dětí ve škole v příslušném školském obvodu, kde má dítě trvalé bydliště nebo pobyt (v případě cizinců). „Stále však platí svobodná vůle k výběru jiné školy, pokud není kapacitně naplněna,“ dodává vedoucí Křížová.

Výčet ulic a jejich spádovost k základním školám naleznete ve vyhlášce č. 6/2017 na webových stránkách města. Dále také v mapové aplikaci, která zobrazuje adresní místa ve městě a jejich příslušnost ke školám.

Foto ilustrační

NAHORU